Słupsk otrzymał od samorządu województwa pomorskiego prawie 5 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rewitalizację "Traktu Książęcego".

4,8 mln zł pozwoli miastu m.in. na przebudowę placu Władysława Broniewskiego, w tym ciągów pieszych oraz alejek, zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przebudowę oświetlenia oraz montaż ławek, a także kontynuację przebudowy ulicy Wojska Polskiego obejmującej przebudowy ciągów pieszych i jezdni.  

Wszystkie prace mają zostać zakończone w sierpniu 2015 roku. Pieniądze przekazane na rewitalizację "Traktu Książęcego" pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Źródło: UM Słupsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.