W Sopocie rozstrzygnięto przetarg na pierwszy etap przebudowy ulicy 23 marca na odcinku od sanatorium "Leśnik" do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej.

Po przeanalizowaniu wszystkich ośmiu ofert, które zostały złożone w tym postępowaniu, komisja przetargowa zdecydowała o wyborze propozycji Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A. Jej oferta opiewała na kwotę niespełna 14 mln zł. Kwota, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej inwestycji to ponad 26 mln zł.

Umowa z wykonawcą będzie mogła być podpisana w drugiej połowie kwietnia. Termin realizacji zamówienia ustalono na 14 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Roboty budowlane będą polegały przede wszystkim na:
- budowie podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Kuźniczego w rejonie skrzyżowania ul. 23 Marca z ul. Armii Krajowej w Sopocie,
- przebudowie kanalizacji deszczowej w ul. 23 Marca w Sopocie wraz z układem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od Sanatorium "Lesnik" do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej,
- budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. 23 Marca w Sopocie na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wylotu drogi z kompostowni miejskiej.

Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania:
- pierwszy obejmuje odcinek ul. 23 Marca od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wylotu drogi z kompostowni miejskiej,
- drugi obejmuje odcinek ul. 23 Marca od wylotu drogi z kompostowni miejskiej do Sanatorium "Leśnik".

- To bardzo ważna i konieczna inwestycja dla miasta. Najważniejsze, że w ramach projektu przebudowany zostanie kanał deszczowy, infrastruktura podziemna oraz cały układ drogowy ul. 23 Marca. Zbudowany zostanie też podziemny zbiornik retencyjny w zlewni potoku Kuźniczego, pod parkingiem, przy rondzie z ul. Armii Krajowej. Przebudowa kanalizacji deszczowej i budowa zbiornika ma się przyczynić do zapobiegania zalewania tej części miasta podczas gwałtownych deszczy. W ramach remontu ul. 23 Marca dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa przebudowane zostaną zatoki autobusowe, powstaną wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych, progi wyspowe. Rozwiązania techniczne będą zbliżone do tych zastosowanych na ul. Bitwy pod Płowcami. Co istotne, przy okazji wybudowany będzie też rurociąg kablowy dla poprowadzenia monitoringu miejskiego - podkreśla Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu.

Zaprojektowano 7-metrowe, grafitowe słupy oświetleniowe, z elementami ozdobnymi i sodowym źródłem światła.

Cała inwestycja (oba etapy) według szacunków powinny zamknąć się w kwocie ponad 30 mln złotych. Ponad 70 proc. sumy dokłada Unia Europejska.

Marszałek województwa pomorskiego przyznał Sopotowi dwa mln złotych z przeznaczeniem na rozszerzenie projektu "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013". Pieniądze zostaną wydane na budowę drogi rowerowej właśnie od skrzyżowania ul. 23 Marca z Armii Krajowej do sanatorium "Leśnik". Ta ścieżka będzie miała długość prawie dwóch kilometrów. Zbudowana zostanie z masy bitumicznej.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.