Kolejnych pięć odcinków dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego o łącznej długości 15 km zyskało nową nawierzchnię. Łączny koszt tych remontów to około 12 mln złotych.

W listopadzie zakończyły się remonty odcinków: drogi krajowej nr 42 Wyszyna Fałkowska - Ruda Maleniecka (4,2 km), drogi krajowej nr 42 skrzyżowanie z drogą 74 - Dęba (3,3 km), drogi krajowej nr 78 Zdanowice - Prząsław (5,7 km) oraz drogi krajowej nr 9 - ulica Zagłoby w Ostrowcu (1 km).

Remonty obejmowały sfrezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowej. Wymienione zostały dwie warstwy nawierzchni. W niektórych miejscach mogą trwać jeszcze ostatnie prace porządkowe.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.