Do 30 czerwca przyszłego roku ma zakończyć się przebudowa ulicy 11 Listopada w Tarnobrzegu. Termin składania ofert w przetargu na wykonanie tej inwestycji mija 30 października br.

- Przebudowa ulicy 11 Listopada to kolejna duża inwestycja drogowa, której realizację rozpoczniemy w 2013 roku. Podczas budowy wiaduktu i modernizacji drogi nr 871, cały ruch drogowy skierowany był właśnie na ulicę 11 Listopada, która i tak już nie była w najlepszym stanie – mówi Norbert Mastalerz, prezydent Tarnobrzega.

Zakres inwestycji obejmie przebudowę ul. 11 Listopada od ul. Św. Barbary do ronda w ul. Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kopernika, a także remont chodników na terenie przyległym do granicy pasa drogowego w ulicy 11 Listopada. Zakres zaplanowanych obejmuje m.in. przebudowę lewo i prawostronnej zatoki dla autobusów, pasów postojowych dla samochodów osobowych na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Kopernika do ronda w ul. Sienkiewicza, przebudowę odwodnienia ulicy, a także remont istniejących chodników z częściowym ich przystosowaniem do parametrów ścieżki rowerowej.

W ramach zaplanowanych prac zostaną także przebudowane zjazdy, przeprowadzona będzie korekta geometrii skrzyżowań z ul. M. Kopernika i ul. Św. Barbary, na kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostaną wymienione pokrywy, pierścienie odciążające i włazy. Zostanie także wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome, przebudowane oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Usunięte będą kolidujące z inwestycją drzewa i krzewy, a zasadzone zostaną nowe.

Źródło: UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.