Wkrótce rozstrzygnięty zostanie największy w tym roku przetarg na kompleksową przebudowę dróg w Tarnowie. Podczas wyboru wykonawców znaczenie będzie mieć nie tylko cena, ale również okres gwarancji na wykonane prace.

Przetarg rozpisany został na modernizację ul. Bitwy pod Cedynią, Chyszowskiej po północnej stronie ul. Szujskiego, wraz z ul. Łukasiewicza, Czarna Droga, Dobrzańskiego - boczna, Marii Dąbrowskiej, Majchra, Narutowicza, Rogoyskiego oraz Woszczerowicza.

Roboty zostały wycenione przez Urząd Miasta na blisko 3 miliony złotych, ale o ostatecznej cenie zdecyduje przetarg. Prace ruszą już w lipcu. Przetarg zostanie rozstrzygnięty według kryterium 80% cena, 20% gwarancja – więcej punktów otrzymają wykonawcy, którzy zaoferują więcej niż 3 lata gwarancji w przypadku dróg asfaltowych lub 6 lat w przypadku dróg betonowych. Ulice do przebudowy zostały wybrane według specjalnego rankingu, który jest wypadkową stanu poszczególnych ulic i postulatów mieszkańców.

Ponadto, ogłoszony zostanie kolejny przetarg, tym razem dotyczący kompleksowej modernizacji ulic na os. Westerplatte, która zostanie zrealizowana w szerszym niż pierwotnie planowano zakresie, dzięki środkom pochodzącym z Budżetu Obywatelskiego.

Źródło: UM Tarnów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.