Od wczoraj w Kazimierzu Dolnym trwa VI Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym.

- Dokładnie 15 lat temu, 23 kwietnia 1999 roku, na III Krajowej Konferencji Estetyka Mostów w Popowie nad Bugiem, pojawił się pomysł o zorganizowaniu takiego spotkania dotyczącego ochrony środowiska i estetyki w drogownictwie. Rok później odbyła się pierwsza z cyklu tych konferencji – powiedział podczas otwarcia Władysław Rawski, członek zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

- Z wielką satysfakcją muszę stwierdzić, że obserwuję rozwój tej konferencji i tematyka jej, choć niezwykle ważna, tylko z pozoru nie dotyczy zagadnień technicznych. Zadania współczesnego inżyniera nie polegają już tylko na pełnieniu tradycyjnych funkcji. Współczesny inżynier musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji społecznych, ekonomicznych i kulturowych dzieła, które stworzył. I temu właśnie poświęcona jest ta konferencja – dodał prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski z Politechniki Warszawskiej.

Prof. Wojciech Radomski stwierdził ponadto, że najlepiej na temat estetyki i ochrony środowiska dyskutować w pięknym miejscu, dlatego dziś uczestnicy konferencji, po zakończeniu sesji, udadzą się na wycieczkę po Kazimierzu Dolnym.

- Zagadnienia związane z ochroną środowiska są bardzo istotną częścią każdej działalności człowieka. Tak się niestety składa, że inżynierowie oskarżani są o największą ingerencję w środowisko, tym bardziej więc powinni podejmować zrównoważone decyzje, zrównoważone pomiędzy zaspokajaniem potrzeb człowieka, w tym potrzeby do przemieszczania się, oraz zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne są konferencje, które angażują drogowców, mostowców i inżynierów w ochronę środowiska i estetykę, aby to co tworzą było nie tylko funkcjonalne, ale również ładne. Każdy z nas, obserwując ostatnio narastający chaos w przestrzeni publicznej, może stwierdzić, że te zagadnienia są równie ważne jak ochrona środowiska – powiedziała prorektor ds. nauki Politechniki Lubelskiej, dr hab. Marzenna Dudzińska.

– To co postawiliśmy sobie za cel na tej konferencji to zebranie i podsumowanie dotychczasowych doświadczeń. Naszym celem jest również pokazanie nowych kierunków dla ochrony środowiska i estetyki budownictwa komunikacyjnego - wyjaśnił dr inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej. - Na konferencję udało się zgromadzić 37 referatów, skupionych w pięciu sesjach tematycznych. W obradach weźmie udział ponad 140 uczestników, przedstawicieli świata nauki, samorządów, administracji drogowej i ochrony środowiska, firm drogowych, konsultingowych, wykonawców oraz producentów urządzeń.

Najdłuższa, pierwsza sesja konferencyjna, dotycząca problemów opracowań środowiskowych i licząca 11 referatów, miała miejsce wczoraj. Opracowania środowiskowe od początku lat 90. ubiegłego wieku, od kiedy rozpoczął się proces oceny oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych, wzbudzają dużo emocji, zwłaszcza w kwestii ich jakości i zakresu, dlatego nie mogło zabraknąć tego tematu na konferencji ochrony środowiska dla drogowców. Druga sesja, która dziś się odbywa, dotyczy zagadnień ochrony fauny i flory. Uczestnicy wysłuchają 8 referatów, które wskażą efekty tego, co do tej pory wybudowano, jak również potrzebę wykonania kolejnych wytycznych, zaleceń i innych materiałów, niezbędnych do realizacji prawidłowych opracowań środowiskowych. Trzecia sesja to cykl bardzo specjalistycznych referatów dotyczących głównie hałasu i drgań. Piątek, ostatni dzień obrad, będzie poświęcony zagadnieniu estetyki dróg.

IH

{ppgallery}konferencja/dzien_1{/ppgallery}

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.