Tam gdzie w Częstochowie łączą się ze sobą drogi krajowe nr 1 i 46, przejeżdża dziennie około 45 tysięcy pojazdów.

Tu też od 5 miesięcy trwa budowa wielopoziomowego węzła, który upłynni ruch w tym miejscu. Wszystko to w ramach realizacji inwestycji o nazwie „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną”. Dzięki realizacji tej budowy, dotowanej z funduszy UE, główne połączenie drogowe polski północnej i południowej zyska bezkolizyjny węzeł, który usprawni potężny ruch drogowy  odbywający się na DK nr 1 w Częstochowie. Dodatkowo mieszkańcy miasta będą mogli skorzystać z lepszego połączenia z dzielnicą Zawodzie poprzez budowany most nad rzeką Wartą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu VI "Drogowa i lotnicza sieć TEN-T", Działania 6.1 "Rozwój sieci drogowej".

Na terenie budowy widać już pierwsze instalacje węzła. Zamontowane zostały belki prefabrykowane, postawiono betonowe przęsła i wykonano filary kładki dla pieszych. Dodatkowo w strefie prac, w ciągu DK-1 i DK-46, ulepszono podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem, wykonano koryta wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża. Drogowcy wybudowali już kolektory, ułożyli rury ochronne i kabel elektroenergetyczny. Dokonano też konserwacji i zabezpieczenia sieci wodociągowych, gazociągowych i telekomunikacyjnych występujących w miejscu prac.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 83 mln zł. Wysokość dofinansowania z UE - 64 mln zł.
Zakończenie prac planowane jest na jesień 2014 roku.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.Źródło: MZD w Częstochowie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.