Na trwającej od stycznia rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 855 Stalowa Wola - Zaklików - Olbięcin widać już znaczące postępy. Gotowe są mosty, część chodników i ścieżek rowerowych, a prace nawierzchniowe są mocno zaawansowane.

Inwestycja na drodze wojewódzkiej 855 jest warta 70,7 mln zł. Prace budowalne polegające na modernizacji 19 km trasy między Stalową Wolą a granicą województw podkarpackiego i lubelskiego w Zdziechowicach potrwają jeszcze do połowy października 2014 roku.

Na trzech przebudowywanych fragmentach drogi w Zdziechowicach, Zaklikowie i Lipie gotowe są już nowe odcinki i ścieżki rowerowe. Wykonana jest też nowa nawierzchnia drogi do warstwy wiążącej. Inwestycja na drodze między Stalową Wolą a granicą województwa zakładała budowę sześciu nowych mostów, z czego gotowe są już cztery obiekty. Trwają na nich obecnie procedury odbiorowe. Zaawansowane są też prace przy budowie kanalizacji oraz w samej Stalowej Woli, gdzie m.in. została już ułożona warstwa wiążąca nawierzchni na ul. Brandwickiej i gotowe są ciągi pieszo-rowerowe.

Rozbudowa tej drogi wojewódzkiej zakończy się w połowie października przyszłego roku. W maju rozpoczną się prace nawierzchniowe, polegające na ułożeniu ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu. W ramach inwestycji wykonawca, firma Skanska, przebuduje w sumie cztery fragmenty trasy pomiędzy ulicą Podskarpową w Stalowej Woli (DK77) i granicą województwa w Zdziechowicach, czyli 19 km. Droga będzie poszerzona, a jej konstrukcja wzmocniona. Po rozbudowie jezdnia będzie miała szerokość od 6,5 do 6,75 m. Prace obejmą także wymianę zniszczonej nawierzchni. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną istniejące i wybudowane nowe chodniki z kostki brukowej. Skanska dobuduje trzy nowe zatoki autobusowe, wykona nowe oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz prawie 21 km kanalizacji deszczowej.

Ze względu na niewystarczającą nośność, nienormatywną szerokość chodników oraz zbyt małe światło mostów, sześć obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej zostało wyburzonych. W ich miejsce powstają nowe obiekty o najwyższej klasie nośności „A”, co oznacza, że z mostów będą mogły korzystać pojazdy o masie nawet 50 ton. Wszystkie obiekty wyposażone zostaną w chodniki dla pieszych.

To trzy mosty przez rzekę Złodziejka w Lipie, most w Zdziechowicach przez rzekę Karasiówka, most w Zaklikowie przez rzekę Sanna, a także obiekt w Rzeczycy Długiej.
Najdłuższy, 36-metrowy most Skanska wybuduje w Zaklikowie. Długość pozostałych obiektów wyniesie od 19 do 29 m.


Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.