Premier Donald Tusk opowiedział się za zmianą założeń do projektu ustawy, która przekazałaby w całości samorządom możliwość decydowania o wysokości opłat za parkowanie w miastach. Szef rządu podzielił obawy komentatorów, którzy wskazywali, że nowe przepisy doprowadziłyby do podwyżek za parkowanie.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier powiedział, że zmiana przygotowywana przez ministra administracji we współpracy z samorządami miałaby uelastycznić, tzn. zwiększyć uprawnienia samorządu terytorialnego jeśli chodzi o kształtowanie opłat parkingowych. W dzisiejszych warunkach, kiedy samorządy cierpią na brak gotówki, to uelastycznienie mogłoby oznaczać po prostu zwiększenie opłat za parkowanie w miastach, stwierdził Donald Tusk i polecił ministrowi administracji, aby zweryfikował wstępne pomysły, jakie pojawiły się w założeniach do ustawy.

Źródło: KPRM

Komentarze  
Jotgie
0 #1 Jotgie 2013-06-19 09:00
Podwyżki to jeszcze nic! Uwolnienie cen spowodowałoby całkowite zatrzymanie rozwoju parkingów, niechęć w wydawaniu zezwoleń na budowę prywatnych parkingów (jak np. w Poznaniu pod placem Wolności), gdyż spowodowałoby to ucieczkę z miejskich parkingów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.