Ponad 13-kilometrowy odcinek autostrady A1, który będzie też wschodnią obwodnicą Łodzi, wybuduje konsorcjum firm Budimex i Strabag.

Realizacja tego odcinka między węzłami "Romanów" i "Tuszyn" (z wyłączeniem gotowego fragmentu trasy o długości 2,7 km, który powstał w ramach budowy drogi ekspresowej S8, czyli węzła "Łódź - Południe") będzie kosztowała ponad 327 mln zł.

Wykonawca będzie miał na budowę 22 miesiące, bez wyłączania okresów zimowych.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.