Projekt mający na celu stworzenie ekologicznego transportu miejskiego w Gdyni został laureatem tegorocznej edycji konkursu RegioStars 2014 w kategorii CityStar − inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Organizowany przez Komisję Europejską konkurs, wyróżnia innowacyjne i oryginalne przedsięwzięcia, stawiając je za wzór dla innych europejskich regionów.

Projekt „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” realizowany był w latach 2010-2013 z Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 98,6 mln zł, z czego 55 mln zł to dofinansowanie unijne. Zakupiono 28 nowoczesnych, przyjaznych środowisku trolejbusów niskopodłogowych, przebudowano sieć trakcyjną, a także zbudowano centrum zdalnego sterowania podstacji. Nowe pojazdy są energooszczędne. Po ich wprowadzeniu do eksploatacji o ponad 20 proc. zmniejszyło się ogólne zużycie energii elektrycznej w sieci i co najważniejsze podniósł się komfort podróży pasażerów.   

W ramach projektu:
- przebudowano sieć trakcyjną w ciągu al. Zwycięstwa w Gdyni, al. Niepodległości w Sopocie wraz z pętlą trolejbusową przy ul. Reja,
- zbudowano 4 nowe podstacje trakcyjne,
- przebudowano 5 istniejących podstacji trakcyjnych,
- wybudowano Centrum zdalnego sterowania infrastrukturą zasilającą trakcję trolejbusową,
- zakupiono 28 nowych trolejbusów niskopodłogowych.

Do kategorii związanej z inwestycjami w transport publiczny, zakwalifikował się także projekt "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" (dotacja z Programu Rozwój Polski Wschodniej wyniosła ok 233,5 mln zł).

***

Nagrody RegioStars przyznawane są w czterech kategoriach: Inteligentny wzrost gospodarczy − innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zrównoważony wzrost gospodarczy − ekologiczny wzrost i zatrudnienie dzięki biogospodarce, Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu − tworzenie miejsc pracy dla młodego pokolenia, CityStar − inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.