Projekt budowy obwodnicy Dobrzenia Wielkiego może być finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a region nie traci możliwości finansowania innych inwestycji na drogach wojewódzkich.

Inwestycja, która obejmowałaby miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały oraz Czarnowąsy, leżące wzdłuż trasy wojewódzkiej nr 454 - Opole - Namysłów, związana jest z planowaną rozbudową Elektrowni „Opole”. Jak się wstępnie szacuje, ruch drogowy w trakcie realizacji tej inwestycji może się zwiększyć nawet o jedną trzecią. W projekcie RPO zapisano na ten cel 67 mln euro, a 15 proc. stanowiłby wkład własny z budżetu województwa.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.