Do 7 grudnia potrwają utrudnienia w ruchu na krośnieńskiej "obwodnicy", czyli drodze krajowej nr 28.

ETAP II – ODCINEK I:
Na odcinku 365 metrów lewej jezdni w Turaszówce (od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Kochanowskiego w kierunku Miejsca Piastowego), ruch będzie się odbywał normalnie na dwóch jezdniach – lewej i prawej przy zachowaniu ograniczenia prędkości.

ETAP II – ODCINEK III:
Kontynuacja prac w ciągu ul. Bieszczadzkiej na odcinku od restauracji Wodnik w kierunku granicy Miasta Krosna i Miejsca Piastowego. Na czas prowadzenia robót ziemnych zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w godzinach pracy wykonawcy.

ETAP III:
Wykonawca będzie kontynuował prace przygotowawcze (wycinka drzew, odhumusowanie). Zasadniczo prace te nie będą powodowały utrudnień w ruchu. Wykonawca przewiduje czasowe ograniczenia prędkości do 30 km/h na jezdni DK 28 podczas wywozu materiałów z wycinki i humusu.

Źródło: UM Krosno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.