Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w najbliższych dniach odbywać się będą Drogi Krzyżowe oraz Procesje Rezurekcyjne organizowane przez krakowskie parafie, w czasie których na trasach przemarszu wiernych występować będą czasowe wstrzymania ruchu.
Porządek uroczystości przedstawiamy poniżej:
 
18 kwietnia 2014 r.
 
w godz. 15.00 – 17.30 - Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 
Trasa Drogi Krzyżowej przebiegać będzie ulicami: z dziedzińca klasztornego przy Bazylice Bożego Ciała, ulicami: ul. Wawrzyńca, Pl. Wolnica, ul. Bonifraterska, ul. Trynitarska, przejście przez ul. Krakowską w ul. Skawińską, ul. Augustiańska, ul. Skałeczna, rozwiązanie procesji na dziedzińcu klasztornym oo. Paulinów na Skałce
 
w godz. 15.00 – 16.00 - Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego
 
Trasa Drogi Krzyżowej przebiegać będzie ulicą Poległych w Krzesławicach do kościoła pod pomnik (przy Forcie)
 
w godz. 20.30 – 22.00 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana
 
Trasa Drogi Krzyżowej przebiegać będzie ulicami: ul. Św. Filipa, ul. Długa, ul. Pędzichów, ul. Szlak, ul. Warszawska, ul. Kurniki – na plac kościelny
 
w godz. 14.00 – 16.00 - Parafia Matki Bożej Dobrej Rady
 
Trasa Drogi Krzyżowej przebiegać będzie ulicami: wyjście z kościoła przy ul. Prostej 35,
ul. Wielicka, ul. Wlotowa, ul. Na Kozłówce, ul. Okólna, ul. Polonijna, ul. Wlotowa,
ul. Wielicka, ul. Prosta – powrót do kościoła
 
19 kwietnia 2014 r.
 
w godz. 21.30 - 22.30 - Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Saletyńskiej
 
Trasa Procesji Rezurekcyjnej przebiegać będzie ulicami: wyjście z kościoła, ul. Odrzańska, ul. Koszalińska, ul. Pienińska, ul. Cegielniana, ul. Odrzańska, powrót do kościoła
 
w godz. 22.00 – 23.00 - Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Stanisława B.M. w Krakowie -Kantorowicach
 
Trasa Procesji Rezurekcyjnej przebiegać będzie ulicami: wyjście z kościoła, ul. Kantorowicką, ul. Zakole i z powrotem do kościoła
 
w godz. 22.30 – 23.00 - Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 
Trasa Procesji Rezurekcyjnej przebiegać będzie ulicami: ul. Skałeczna, ul. Augustiańska, wejście do kościoła (ul. Augustiańska 9)
 
w godz. 22.10 – 22.20 - Kościół Rektoralny Św. Marka Ewangelisty w Krakowie
 
Trasa Procesji Rezurekcyjnej przebiegać będzie ulicą św. Marka na odcinku od bramy nr 10 do bramy kościoła
 
w godz. 19.45 – 20.25 - Konwent Bonifratrów
 
Trasa Drogi Krzyżowej przebiegać będzie ulicami: wyjście z kościoła przy ul. Krakowskiej 48, ul. Krakowska, ul. Trynitarska, ul. Mostowa, ul. Podgórska, ul. Krakowska – do kościoła
 
w godz. 21.00 – 22.00 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Szczepana
 
Trasa Procesji Rezurekcyjnej przebiegać będzie ulicami: Plac Axentowicza, ul. Wyspiańskiego, ul. Grottgera, ul. Sienkiewicza
 
20 kwietnia 2014 r.
 
w godz. 6.30 – 6.45 - Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
 
Trasa Procesji Rezurekcyjnej przebiegać będzie ulicami: wyjście z kościoła parafialnego przy ul. Saskiej 2 do ogrodu wewnątrz posesji Klasztoru Księży Sercanów, wyjście bramą główną przy ul. Saskiej 2c (koło Domus Mater), przejście ul. Saską w kierunku skrzyżowania z ul. Przewóz, powrót do kościoła parafialnego głównym dojściem
 
 
Źródło: ZIKiT w Krakowie
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.