Ze względu na zły stan techniczny mostu na drodze krajowej nr  47 (Zakopianka) w Białym Dunajcu wprowadzony zostaje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacja świetlną.

Ruch wahadłowy wprowadzony będzie dzisiaj, 26 czerwca, od godziny 12.00. Sygnalizacja świetlna ustawiona jest przed wjazdami na most i na skrzyżowaniu dk 47 z ul. Jana Pawła II. W razie sytuacji pogodowej uniemożliwiającej ostatnie prace, które odbędą się przed południem, godzina wprowadzenia ruchu wahadłowego może się przesunąć.

Stan techniczny mostu będzie nadal cały czas monitorowany.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.