Prace przy budowie węzła „Bytom” zostały zakończone i od 16 października 2012 roku od godzin wieczornych, węzeł jest otwarty dla ruchu. Węzeł „Bytom” powstał w ramach odcinka autostrady A1 Piekary Śląskie - Maciejów i łączy autostradę A1 z drogą krajową nr 11.

Otwarcie dla ruchu odcinka autostrady A1 Piekary Śląskie - Maciejów podzielone zostało na dwa etapy: w grudniu 2011 roku oddano do użytku południową, 8-kilometrowy fragment, natomiast 1 czerwca 2012 roku północną, 12-kilometrową część trasy. W związku ze stwierdzeniem obecności nieprzydatnego do wbudowania w nasyp autostrady materiału, który musiał zostać wywieziony z miejsca wykonywania węzła „Bytom”, a następnie zutylizowany, prace przy łącznicach węzła trwały do 28 września 2012 roku. Uruchomienie węzła „Bytom” jest zwieńczeniem budowy odcinka A1 Piekary Śląskie - Maciejów.

Wykonawcą 20-kilometrowego odcinka A1 Piekary Śląskie - Maciejów była firma Dragados Oprócz drogi (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu każda) wybudowano 31 obiektów inżynierskich oraz 3 węzły typu trąbka "Bytom", "Zabrze Północ" i "Zabrze Zachód". Prace trwały od lipca 2009 do końca września 2012 roku. Ich koszt wyniósł 1,258 mld zł.

Inwestycja ta jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.