Do 90 proc. zostało zwiększone dofinansowanie do modernizacji inwestycji drogowych w Łomży. Dzięki tej decyzji miasto zaoszczędzi ponad 6 mln zł.

Chodzi o przebudowę Szosy do Mężenina od Al. Legionów do granic miasta oraz ulicy Sikorskiego na odcinkach od Nowogrodzkiej do Wojska Polskiego oraz od Szosy Zambrowskiej do Mostu Hubala. Obie inwestycje realizowane są z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach projektu "Usprawnianie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II". Ich koszt to 21,36 mln zł.

Początkowo dofinansowanie z RPO wyniosło 60 proc. Po zabiegach Prezydenta Mieczysława Czerniawskiego, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu tej wysokości do 90 proc. Według umowy z budżetu miasta na przebudowę tych dróg pochodzi zaledwie 10 proc., czyli 2,1 mln zł.

Źródło: UM Łomża

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.