GDDKiA ogłosiła przetargi na budowę obwodnic Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11. Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za aktualizację projektu, a następnie realizację inwestycji. 

W ramach budowy obejścia Jarocina powstanie około 13 km drogi ekspresowej, 2 węzły drogowe, 13 obiektów inżynierskich czy drogi dojazdowe. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta. Zlikwiduje to kilometrowe korki, w szczególności w sezonie letnim, oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Na obwodnicę zostanie skierowany ruch z pozostałych dróg krajowych 12 i 15, które nie będą przebiegać przez zwarte ulice miasta.

Natomiast prace nad II etapem obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego obejmą m.in. budowę około 13-km odcinka drogi ekspresowej, rozbudowę drogi krajowej nr 25 (ok. 1,4 km), budowę jednego węzła drogowego, 15 obiektów inżynierskich, dróg poprzecznych i dojazdowych, urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe, oświetlenie drogowe oraz rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją.

To kontynuacja I części obwodnicy, która została udostępniona pod koniec 2009 roku. Dzięki wyprowadzeniu ruchu poza miasto skróci się czas przejazdu drogą krajową nr 11 oraz usprawni ruch w kierunku Poznań – Ostrów Wlkp – Katowice oraz Kalisz – Ostrów Wlkp – Wrocław.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.