Samorząd Województwa Podkarpackiego przekazał prawie 2 mln zł na budowę nowych i około 500 tys. na remonty istniejących chodników położonych wzdłuż dróg wojewódzkich.

Nowe chodniki powstaną m.in. w Łańcucie, Leżajsku, Grębowie, Ustrzykach Dolnych, Sanoku, Ropczycach i Sokołowie Małopolskim. Remontom zostaną poddane chodniki m.in. w Czudcu, Cieszanowie, Harasiukach i Baligrodzie.

W kosztach budowy i remontów chodników finansowo partycypują także samorządy gminne, które na ten cel przekażą w sumie ponad 1 mln 700 tys. zł. Istnieje już uzgodniona dokumentacja techniczna oraz wszystkie niezbędne pozwolenia. W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego inwestycje i remonty będzie realizował Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.