W Sielpi odbyło się wspólne posiedzenia zarządów województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Oba regiony wystosowały apel do ministra transportu o przyspieszanie prac nad wyznaczeniem ostatecznego przebiegu drogi ekspresowej S74 i trasy krajowej nr 12 oraz o utrzymanie i rewitalizację linii kolejowej nr 25.

Rozmawiano przede wszystkim o wytyczeniu przebiegu drogi ekspresowej S74 jako ciągu komunikacyjnego, który jest strategiczny z punktu widzenia dalszego rozszerzania Unii Europejskiej i wprowadzenia ruchu drogowego w centrum kraju przez oba województwa w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Droga pozwoli na połączenie świętokrzyskiego z autostradą A1. W planach jest również rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Końskie – Żarnów - Piotrków Trybunalski.

Drugi projekt infrastrukturalny to połączenie kolejowe Kielc i Łodzi i w tym kontekście budowa 30-kilometrowego odcinka między Końskimi a Kielcami, które znacznie skróciłoby czas przejazdu. Połączenie stolic regionów byłoby możliwe do 2020 roku.

Podczas obrad zaprezentowano także projekty turystyczne, do realizacji których przygotowuje się województwo świętokrzyskie, m.in. BIKE-owe Świętokrzyskie, czyli 196 kilometrów ścieżek rowerowych od Końskich do Sandomierza.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.