W ubiegłym tygodniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację inwestycji "Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885". Wyłoniony wykonawca to Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A., a zaproponowana w ofercie cena brutto wynosi 88,9 mln zł.

Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowane jest na pierwszą połowę sierpnia.

Inwestycja obejmuje budowę około 4-km drogi obwodowej miasta Przemyśla. W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek dwujezdniowej drogi, przepust na kanale Bakończyckim (Potok Sielec) oraz wiadukt nad linią kolejową Przemyśl – Malhowice. Zostaną też przebudowane odcinki dróg krajowych oraz wojewódzkich.

Realizowana obwodnica wpłynie na poprawę warunków ruchu tranzytowego usprawniając dojazd do przejścia granicznego w Medyce oraz odciąży istniejącą drogę na odcinku przebiegającym przez miasto. Będzie przedłużeniem oddanej do użytku w 2012 r. wschodniej drogi obwodowej Przemyśla.

Źródło: UM Przemyśl/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.