W powiatach łosickim i siedleckim (województwo mazowieckie) oddano do użytku dwa odcinki zmodernizowanych dróg. Szlak łączący miejscowości Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki oraz trasę przebiegającą przez Szańków wyremontowano w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Nawierzchnia obu dróg uległa zniszczeniu w wyniku masowych podtopień, które wystąpiły w marcu i kwietniu 2011 r. Zakres prac objął m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i przepustów zjazdowych oraz umocnienie i uzupełnienie poboczy. Łączna długość wyremontowanych odcinków to prawie 5 km. Całkowita wartość obu inwestycji wyniosła około 2,7 mln zł, z czego dotacja z budżetu państwa to ponad 2 mln zł.

W latach 2010–2011 na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze, wyrządzonych przez powódź, mazowieckim samorządom i Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW) przekazano prawie 115 mln zł. W tym 14 mln zł pochodziło z Funduszu Solidarności UE, a 100 mln zł z rządowej rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2012 r. samorządom przekazano niemal 41 mln zł, zaś WZMiUW otrzymał 2,1 mln zł z Funduszu Solidarności UE oraz prawie 25 mln zł z budżetu państwa na odbudowę popowodziową.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.