X STRZELECKIE MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW odbyły się 27 września br. na Strzelnicy „Lizawka” Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu. Ostatecznie w zawodach uczestniczyło łącznie 111 zawodników, reprezentujących 34 drużyny oraz 10 zawodników startujących indywidualnie. Łącznie z gośćmi, rodzinami i kibicami w imprezie wzięło udział około 125 osób.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Klasyfikacja indywidualna kobiet w strzelaniu z karabinu kbkaK:
1. Magdalena Nowak, GDDKiA Oddział Poznań,
2. Barbara Chmielnicka-Osial, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin,
3. Olga Ciążyńska, GDDKiA Oddział Poznań,
4. Aleksandra Ławniczak, GDDKiA Oddział Poznań,
5. Ewa  Abramowicz, Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach,
6. Agnieszka Orsa, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin.

Klasyfikacja indywidualna kobiet w strzelaniu z pistoletu:
1. Olga Ciążyńska, GDDKiA Oddział Poznań,
2. Dorota Solniczek, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin,
3. Barbara Chmielnicka-Osial, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin,
4. Dominika Borowska, GDDKiA Oddział Poznań,
4. Małgorzata Patrzykont, GDDKiA Oddział Łódź,
6. Katarzyna Goworowska, IBDiM Warszawa.

Klasyfikacja indywidualna mężczyzn w strzelaniu z karabinu kbkaK:
1. Grzegorz Zieliński, AUTOSTRADA-EKSPLOATACJA S.A., Poznań,
2. Janusz Watras, Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach,
3. Dariusz Racki, Firma Drogowa Magdalena Górna-Racka, Międzychód-Bielsko,
4. Zbigniew Parzyjagła, GDDKiA Oddział Łódź, Rejon Wieluń,
5. Jarosław Grzanka, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin,
5. Józef Kochan, GDDKiA Oddział Opole.

Klasyfikacja indywidualna mężczyzn w strzelaniu z pistoletu:
1. Waldemar Wejnerowski, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin,
2. Maciej Kozłowski, Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o.,
3. Marek Popławski, GDDKiA Oddział Opole,
4. Janusz Bajger, GDDKiA Oddział Opole,
5. Janusz Watras, Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach,
6. Grzegorz Zieliński, AUTOSTRADA-EKSPLOATACJA S.A., Poznań.

Klasyfikacja drużynowa w strzelaniu z karabinu kbkaK:
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach w składzie: Janusz Watras, Ewa Abramowicz, Zbigniew Abramowicz,
2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin w składzie: Waldemar Wejnerowski, Jarosław Grzanka, Wojciech Safian,
3. Stowarzyszenie Elektryków Polskich w składzie: Ryszard Grochowski, Wiesław Wyroba, Bogdan Sekuła.

Klasyfikacja drużynowa w strzelaniu z pistoletu:
1.  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin w składzie: Waldemar Wejnerowski, Jarosław Grzanka, Wojciech Safian,
2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin w składzie: Barbara Chmielnicka-Osial, Dorota Solniczek, Agnieszka Orsa,
3. GDDKiA Oddział Opole w składzie: Marek Popławski, Łukasz Nalewajko, Michał Wandrasz.

Klasyfikacja generalna kobiet:
1. Olga Ciążyńska, GDDKiA Oddział Poznań,
2. Barbara Chmielnicka-Osial, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
3. Ewa Abramowicz, Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach.

Klasyfikacja generalna mężczyzn:
1. Grzegorz Zieliński, AUTOSTRADA-EKSPLOATACJA S.A., Poznań,
2. Janusz Watras, Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach,
3. Waldemar Wejnerowski, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin,

Klasyfikacja generalna drużyn:
1. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin w składzie: Waldemar Wejnerowski, Jarosław Grzanka, Wojciech Safian,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach w składzie: Janusz Watras, Ewa Abramowicz, Zbigniew Abramowicz,
3. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin w składzie: Barbara Chmielnicka-Osial, Dorota Solniczek, Agnieszka Orsa,

Najlepsza drużyna i najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej otrzymali dyplomy, puchary oraz upominki.

{gallery}stories/0_wiadomosci_drogowe/_zewnetrzne/oigd{/gallery}

Zwycięzcy strzelań z poszczególnych broni, którzy zajęli miejsca od 1 do 6 otrzymali dyplomy, natomiast zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3 otrzymali ponadto puchary i upominku. Puchary, dyplomy i upominki wręczali: Pan Adam Kulikowski Prezydent Izby, Pan Paweł Ludwig Wiceprezydent Izby, Pan płk Marek Świtek Sędzia Główny Zawodów oraz Pani Mariola Dzik Kierownik Zawodów.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim Sponsorom. Ofiarność i zaangażowanie tych Firm przyczyniła się do właściwej oprawy naszych zawodów, które już na stałe wpisały się do kalendarza imprez organizowanych przez OIGD na rzecz integracji całego środowiska drogowego w Polsce.

Sponsorami finansowymi imprezy były firmy
1. Asbud Sp. z o. o., Katowice
2. ASTALDI S.p.A. Oddział w Polsce, Warszawa
3. BENNINGHOVEN Polska Sp. z o.o., Warszawa
4. ORLEN Asfalt Sp. z o. o., Płock  
5. BELLATOR MASZYNY BUDOWLANE Sp. z o. o., Ruda Śląska  
6. AUTOSTRADA-EKSPLOATACJA S. A., Poznań
7. ViaCon Sp. z o.o., Rydzyna
8. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., Koło  
9. „APM” Konior-Piwowarczyk-Konior Sp. z o.o., Bielsko-Biała  
10. FIRMA DROGOWA Magdalena Górna-Racka, Międzychód-Bielsko  
11. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz
12. BUDROMEL Mateusz Cegłowski, Suchy Las  
13. Zakład Drogowy Jerzy Górny, Międzychód-Bielsko  
14. Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, Puszczykowo
15. MALDROBUD Sp. z o. o. Sp. K., Myślibórz
16. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Sieradz   

Nagrody rzeczowe, upominki i gadżety na nagrody dla zwycięzców przekazały firmy:
1. ViaCon Sp. z o. o., Rydzyna
2. KLOTOIDA Bajor, Zygmunt Sp. j., Kraków
3. WIRTGEN POLSKA Sp. z o. o., Poznań
4. MSR TRAFFIC Sp. z o. o., Przeźmierowo
5. AMMANN Polska Sp. z o. o., Warszawa
6. HTI BP Sp. z o. o. ZACHÓD Sp. k. , Poznan
7. BELLATOR MASZYNY BUDOWLANE Sp. z o. o., Ruda Śląska
8. Planeta Sp. z o.o. Warszawa

Organizatorzy dziękują Państwu Marioli i Albertowi Dzik oraz Panu płk. dypl. inż. Markowi Świtkowi, Sędziemu Głównemu Zawodów, za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie X Strzeleckich Mistrzostw Polski Drogowców.

Zawody patronatem medialnym objęły redakcje: Polskie Drogi, Infrastruktura, Ludzie, Innowacje, Technologie, Magazyn Autostrady, DrogiI Budownictwo Infrastrukturalne, Portal drogowy edroga.pl, Drogi Samorządowe.

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.