Od 8 do 23 listopada, w związku ze Szczytem Klimatycznym ONZ oraz obchodami Święta Niepodległości, w Warszawie będzie obowiązywał zakaz przewozu towarów niebezpiecznych.

Na terenie objętym obostrzeniami nie wolno transportować materiałów: zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Za złamanie zakazu grozi grzywna.

Zakaz obowiązuje na obszarze:

1) Zamku Królewskiego – ul. Miodowa, ul. Długa na odcinku od ul. Miodowej do ul. Nowomiejskiej, ul. Nowomiejska, ul. Mostowa, ul. Boleść, ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku od ul. Boleść do ul. Grodzkiej, ul. Grodzka;

2) Stadionu Narodowego – ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku od al. Poniatowskiego do ul. Sokolej, ul. Sokola na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Jana Zamoyskiego, ul. Jana Zamoyskiego na odcinku od ul. Sokolej do ul. Targowej, ul. Targowa na odcinku od ul. Jana Zamoyskiego do al. Zielenieckiej, al. Zieleniecka na odcinku od ul. Targowej do ronda Waszyngtona, al. Poniatowskiego od ronda Waszyngtona do ul. Wybrzeże Szczecińskie;

3) Hotelu Hyatt – ul. Belwederska na odcinku od drogi wewnętrznej przy hotelu Hyatt łączącej ul. Belwederską z ul. Spacerową do ul. Spacerowej, ul. Spacerowa na odcinku od ul. Belwederskiej do drogi wewnętrznej przy hotelu Hyatt łączącej ul. Belwederską z ul. Spacerową, droga wewnętrzna przy hotelu Hyatt łącząca ul. Belwederską z ul. Spacerową;

4) Pałacu Prezydenckiego i Hotelu Bristol – ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Karowej do ul. Bednarskiej, ul. Karowa na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Furmańskiej, ul. Furmańska na odcinku od
ul. Karowej do ul. Bednarskiej, ul. Bednarska;

5) Sofitel Victoria – ul. Królewska na odcinku od pl. Małachowskiego do Pasażu Wacława Niżyńskiego, Pasaż Wacława Niżyńskiego, ul. Romualda Traugutta na odcinku od Pasażu Wacława Niżyńskiego do pl. Małachowskiego, pl. Małachowskiego;

6) Hotelu Sheraton – ul. Marii Konopnickiej, ul. Bolesława Prusa na odcinku od ul. Marii Konopnickiej do pl. Trzech Krzyży, pl. Trzech Krzyży;

7) Alei Jerozolimskich - na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda Dmowskiego.

8) Dodatkowo 11 listopada - od godziny 0.00 do godziny 24.00 na obszarze:
- Traktu Królewskiego – na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Miodowej;
- ul. Królewskiej – na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Krakowskie Przedmieście;
- wszystkich ulic poprzecznych do ulic, o których mowa w pkt 1 i 2, na długości 100 metrów od krawędzi jezdni.Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.