Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska potwierdził brak podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24 sierpnia 2007 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę mostu w Toruniu. W trwającym prawie rok postępowaniu weryfikującym pierwotną decyzję, GDOŚ uwzględnił argumenty przedstawione przez Toruń.

W dwóch punktach GDOŚ podtrzymał swoje stanowisko. Dotyczą one jedynie obowiązku opracowania planów zagospodarowania przestrzennego terenów znajdujących się w sąsiedztwie budowy mostu. Postanowienia wynikające z tych punktów zostały już na wniosek prezydenta Torunia zrealizowane, poprzez uchwalenie w latach 2008-2010 właściwych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zaawansowanie rzeczowe budowy mostu na Wiśle w Toruniu przekroczyło 60%, a finansowe 300 mln zł. Jeszcze w tym roku prace obejmą m.in.:
- montaż konstrukcji łukowej mostu,
- ustawienie ekranów akustycznych na prawobrzeżu,
- podwieszenie za pomocą lin wantowych części estakady Żółkiewskiego,
- ponowne uruchomienie linii tramwajowej po przebudowie torowiska na pl. Daszyńskiego,
- zakończenie prac przy realizacji elementów konstrukcyjnych tunelu T2,
- betonowanie płyty pomostu estakad prawobrzeżnych i lewobrzeżnych,
- uruchomienie wjazdu i wyjazdu w ul. Wschodnią z pl. Daszyńskiego.

Prace budowlane, tak jak do tej pory, będą realizowane rytmicznie i zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi decyzjami.

Źródło: UM Toruń

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.