W obrębie węzła w Chęcinach, budowanego w ramach obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7, planowana jest zmiana organizacji ruchu.

Wykonawca planuje likwidację trzech tymczasowych rond, z których dotychczas korzystali kierowcy. Otwarty zostanie dla ruchu tymczasowego nowo wybudowany wiadukt w obrębie węzła, stanowiący docelową łącznicę dla relacji Kielce – Kraków. W celu dokończenia niezbędnych prac zamknięty zostanie okresowo wiadukt relacji Kielce – Małogoszcz, z którego aktualnie korzystają kierowcy. Ruch w obrębie budowanego węzła rozprowadzany będzie na tymczasowym rondzie usytuowanym przy wjeździe na węzeł drogą nr 7 od strony Krakowa.

Początek wdrażania zmian organizacji ruchu zaplanowano na 12 czerwca 2013. Termin ten może ulec zmianie.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.