7 maja, w związku z budową Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach, zostaną zamknięte dla ruchu ulice: Fredry i Nasyp – na całej długości.

Mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji. Ponadto dojazd do Palmiarni Miejskiej będzie możliwy od ul. Sienkiewicza. Planowany termin zakończenia robót i przywrócenia przejazdu ul. Nasyp to 23 października br., a w przypadku ul. Fredry – 30 października br.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.