Spis treści

Czy parkowanie pojazdów musi być płatne? Cz. IIPodróżowanie samochodem w warunkach zatłoczonych miast, jest najbardziej nieracjonalnym sposobem przemieszczania się osób. W ograniczonej przestrzeni miejskiej, pojazdy te zajmują zbyt wiele cennej powierzchni, potrzebnej ludziom. Istotną wadą samochodu jest również to, że zajmuje on dużą część ograniczonej przestrzeni publicznej także wówczas, kiedy człowieka nie ma wewnątrz.

Człowiek w samochodzie

Kierujący pojazdami oraz piesi uczestnicy ruchu drogowego odczuwają kongestię wówczas, gdy zostaje przekroczona wydajność infrastruktury transportowej. Im większe jest zajęcie dróg przez pojazdy znajdujące się w ruchu, tym wolniejszy jest przepływ tych pojazdów.

Termin „komunikacyjna pojemność obszaru” może być zdefiniowany w różny sposób, np. jako:

 • maksymalna liczba pojazdów (w ruchu lub parkujących), które mogą znajdować się równocześnie w badanym obszarze w danej chwili (…) – maksymalna akumulacja,
 • maksymalna liczba pojazdów, które mogą poruszać się równocześnie (…) po sieci ulicznej danego obszaru,
 • maksymalna liczba pojazdów, które mogą parkować równocześnie w danym obszarze,
 • maksymalna liczba jazd samochodów w jednostce czasu (doba, godzina itp.), dla których rejonem docelowym może być dany obszar, lub które przecinają ten obszar, liczbę tę ograniczają możliwości jazdy (przepustowość) oraz parkowania10.

W trzech z czterech zacytowanych wyżej definicji komunikacyjnej pojemności obszaru, parkowanie odgrywa istotną rolę. Kryteria oceny maksymalnej pojemności komunikacyjnej obszaru mogą być ruchowe (poziom swobody ruchu) lub środowiskowe (poziom jakości środowiska).

W praktyce o pojemności komunikacyjnej określonego obszaru miasta, decydują następujące czynniki :

 • przepustowość wlotów do obszaru – może być ograniczana np. priorytetami dla komunikacji zbiorowej,
 • przepustowość wewnętrznej sieci ulicznej – także może być ograniczana priorytetami dla komunikacji zbiorowej, ale również przez parkujące pojazdy,
 • pojemność parkingów w obszarze (z uwzględnieniem parkowania na ulicy),
 • organizacja ruchu – np. ograniczenie dostępności do części obszaru poprzez dopuszczenie jedynie mieszkańców, zaopatrzenia itp.

Jednak wbrew pozorom, samochody produkuje się obecnie nie po to, żeby jeździły, lecz po to żeby stały:

 • Postój jest podstawowym stanem użytkowania pojazdów indywidualnych w ruchu drogowym.
 • Przeciętny samochód osobowy (nie służący do przewozów zarobkowych), przebywa w ciągu doby kilkanaście razy dłużej na parkingu, niż faktycznie w ruchu.
 • Potwierdzenie tej tezy odnajdujemy w podręczniku akademickim z zakresu inżynierii ruchu: Dla wielu miast (…) problemy urbanistyczne i komunikacyjne związane z parkowaniem są niejednokrotnie trudniejsze do pokonania od problemów przepustowości. Lokalizacja, dostępność i sterowanie użytkowaniem miejsc parkingowych i opłaty wpływają na sposób korzystania z samochodu osobowego i komunikacji publicznej w mieście oraz na warunki środowiskowe11.

Podane wyżej stwierdzenia wcale nie są przesadzone. Wystarczy, żeby każdy policzył swoje przeciętne czasy podróży (lub innej osoby dojeżdżającej codziennie do pracy własnym samochodem). Wyniki będą podobne:

 • Samochód użytkowany jako podstawowy środek transportu przy dojazdach do pracy, znajduje się w ruchu przeciętnie przez ok. 5% doby.
 • Użytkowany dodatkowo do dojazdów służbowych w czasie godzin pracy oraz stale w innych celach po pracy (zakupy, rozrywka itp.), znajduje się w ruchu przez ok. 10% doby.
 • Oznacza to, że przeciętny samochód indywidualny, użytkowany codziennie, parkuje przez co najmniej 90% doby.
 • Przy czym użytkowany w taki sposób potrzebuje co najmniej 2 miejsc parkingowych.
 • Jeżeli miejsca te znajdują się w obszarach o monofunkcyjnym zagospodarowaniu, każde z nich użytkowane jest tylko przez ten jeden samochód.
 • Tak zwana wymienność parkowania występuje tylko w obszarach o zróżnicowanym zagospodarowaniu.
Komentarze  
Płatnik
0 #1 Płatnik 2012-12-19 22:46
Cieszę się, że wrewszcie jest na ten temat dyskusja. Parkowanie pojazdów w centrach dużych miast to poważny problem z którym trzeba się zmierzyć, wyjaśniając dojeżdżającym do pracy, że można inaczej a jednocześnie szybciej. Jeżeli dojaz to nie w pojedynkę, ale zabierając :-) po drodze przyjaciół i znajomych. Jak nie ma innych możliwości to lepiej komunikacją publiczną. :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Wiktor Nowotka
0 #2 Wiktor Nowotka 2012-12-30 18:47
Osobiście cieszę się kiedy widzę samochodowy korek. On mnie nie dotyczy, bo parę lat temu pozbyłem się samochodu i jeżdżę na rowerze. Wtedy przypomina mi się słynne zdanie Adasia Miauczyńskiego o .... stojących w tych swoich korkach. Niech sobie stoją, co mnie to obchodzi?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Wiktor Nowotka
0 #3 Wiktor Nowotka 2012-12-30 18:48
Opisane zjawiska są znane na świecie od wielu lat. Metropolie zachodnie przeżyły dawno temu okres miłości do samochodu, którego skutkiem były pokazywane ochoczo w polskiej telewizji korki na ulicach Paryża, Londynu czy Rzymu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Wiktor Nowotka
0 #4 Wiktor Nowotka 2012-12-30 18:48
Wydawać by się mogło, że mądrość ludzi wybranych do sprawowania rządów nie powinna odbiegać od prostej, ludowej zasady, która nakazuje uczenie się na błędach – najlepiej – cudzych. Otóż, widać jak na dłoni, że wybrani przez nas obywatele i przez nas suto opłaceni, wcale nie dysponują jakąś nadzwyczajną przenikliwością w ocenie skutków własnych rządów. Co więcej, okazało się, że nie tylko nie potrafią dostrzec błędów popełnionych (i naprawionych) przez innych, ale powtarzają je we wzmocnionej postaci.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.