Spis treści

Efekty programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na samorządowych drogachDrugi rok z rzędu obserwowany jest dość istotny spadek liczby zdarzeń drogowych oraz ofiar śmiertelnych wypadków i rannych. Wyraźna zmiana w liczbie śmiertelnych ofiar uwidoczniła się w statystyka obejmujących porównanie lat 2008 i 2009. - Wówczas udało się uzyskać spadek liczby zabitych w wypadkach drogowych z ponad 5 000 do 4 500 osób. Natomiast w minionym roku tą dramatyczną statystykę już udało się obniżyć do poziomu poniżej 4 000. Jeżeli te dane odniesiemy do lat poprzednich to ten spadek jest naprawdę widoczny i trzeba w tym miejscu podkreślić, że nie jest to efekt wyłącznie „twardych” działań w zakresie brd, czyli inwestycji w infrastrukturę drogową. Efekt przyniosły również działania ukierunkowane na podnoszenie wśród uczestników ruchu drogowego świadomości zagrożeń oraz skutków zdarzeń – mówi Marek Wierzchowski, konsultant krajowy ds. inżynierii ruchu drogowego z Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dotąd najbardziej niepokojące statystyki odnosiły się do sieci dróg samorządowych. Zarządcy tych dróg poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego traktują jako jedno z najważniejszych zadań. Niestety, niedostatek środków finansowych często przekreśla nawet najszczytniejsze zamierzenia. Ten problem zarządcy dróg samorządowych odczuwali dotkliwie. Dlatego w zakresie działań infrastrukturalnych służących brd ogromną rolę odegrał realizowany przez Ministerstwo Infrastruktury w latach 2005-2010 Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych. Z tego programu pokrywano połowę kosztów inwestycji.

W chwili uruchomienia programu w 2005 roku planowane były trzy jego edycje. Zakończenie miało nastąpić w 2009 roku, jednak udało się wynegocjować z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przedłużenie terminu na kolejny rok, co umożliwiło wykorzystanie pieniędzy, jakie jeszcze pozostały z puli środków zarezerwowanych dla programu. Dzięki temu samorządy mogły wziąć udział w czwartej „dogrywce”, stanowiącej ostatnią edycję Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych.

W trakcie trwania programu łącznie zrealizowano 397 inwestycji dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych. Całkowitą wartość inwestycji w programie pierwotnie szacowano na ponad 410 mln zł, lecz ostatecznie łączne nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 468 mln zł (samorządy część projektów rozszerzyły). To oznacza, że pod względem finansowym program zrealizowano w 114,15%. Z refundacji kosztów jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w sumie ponad 183 miliony zł (stanowi to 91,75% wykorzystania środków przeznaczonych na refundacje; niepełne wykorzystanie środków na refundację wynikło z wycofania się niektórych samorządów z realizacji inwestycji i brakiem możliwości przełożenia rozdysponowanych środków na następny rok).

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych 2005-2010
Efekty I edycji programu Efekty I edycji programu
Efekty II edycji programu Efekty II edycji programu
Efekty III edycji programu Efekty III edycji programu
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.