Spis treści

Inspekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego cz. IIMankamenty dróg i ich otoczenia można podzielić na cztery główne grupy w obrębie których, na podstawie dotychczasowych badań i analiz można wymienić łącznie 31 elementów, których wady stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego: elementy drogi, elementy otoczenia drogi (tab. 1 ), elementy oznakowania i urządzenia brd, elementy ruchu drogowego.

Problem jakości sieci drogowej

Na przykładzie wstępnej inspekcji brd przeprowadzonej na drodze wojewódzkiej nr 221, w województwie pomorskim, określono główne problemy stanowiące o zagrożeniu użytkowników tej drogi [9]. W wyniku inspekcji odcinków o długości 54 km, zidentyfikowano ponad 100 różnego rodzaju mankamentów, głównie w następujących grupach (fot. 1-4):

  • brak zabezpieczonych przejść dla pieszych,
  • nieprawidłowej geometrii i lokalizacji skrzyżowań,
  • drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni,
  • brak chodników lub ich zły stan,
  • brak dojścia do przystanków autobusowych i brak zatok przy przystankach.
Tabela 1. Zbiorcze zestawienie mankamentów
Fot. 1 a. Przykłady mankamentów - brak zabezpieczonych przejść dla pieszych Fot. 1 b. Przykłady mankamentów - brak zabezpieczonych przejść dla pieszych
Fot. 2 a. Przykłady mankamentów - skrzyżowania zwykle, często o słabej widoczności Fot. 2 b. Przykłady mankamentów - skrzyżowania zwykle, często o słabej widoczności
Fot. 3 a. Przykłady mankamentów - drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni Fot. 3 b. Przykłady mankamentów - drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni
Fot. 4 a. Przykłady mankamentów - brak chodników i dojść do przystanków autobusowych oraz brak zatok Fot. 4 b. Przykłady mankamentów - brak chodników i dojść do przystanków autobusowych oraz brak zatok

Inspekcja jako jeden z etapów wprowadzania standardów brd

W ramach realizowanego w latach 2007-2009 Programu GAMBIT Drogi Krajowe opracowano procedurę wyboru projektów zawierających dostosowanie istniejących odcinków dróg krajowych do standardów brd [8]. Procedura wyboru zawierała cztery etapy:

  • ocena ryzyka na sieci dróg i wybór odcinków najbardziej niebezpiecznych,
  • inspekcja brd,
  • przygotowanie propozycji projektów przez oddziały GDDKiA,
  • ocena i wybór najbardziej efektywnych projektów.
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.