Koncepcja wdrożenia eCall w PolsceSystem eCall polega na automatycznym wezwaniu pomocy w sytuacji nastąpienia kolizji drogowej. Nie obejmuje on interwencji w przypadku pospolitych stłuczek drogowych, lecz dotyczy wypadków wymagających działań służb ratunkowych. System eCall będzie funkcjonował w oparciu o urządzenia pokładowe. Ich instalowanie planowane jest dla nowo produkowanych samochodów po 2014 roku.

Urządzenie pokładowe pracujące w systemie eCall pobierając dane poprzez GPS będzie na bieżąco monitorować położenie pojazdu. Wówczas, gdy na drodze nastąpi zdarzenie podejmie ono decyzję o uruchomieniu alarmu. Informacja o zdarzeniu przekazywana jest do punktu zgłoszeń - w Polsce nazwane Centrum Powiadamiania Ratunkowego i określane skrótem CPR. Przesyłany przez urządzenie pokładowe komunikat będzie zawierał podstawowe dane o pojeździe umożliwiające jego zidentyfikowanie w sytemie oraz stanowiące podstawę do określenia rodzaju niezbędnej pomocy. System również zwiera opcję połączenia głosowego, dzięki któremu zapewnia się kontakt z przytomnymi ofiarami zdarzenia mogącymi dostarczyć operatorowi dodatkowych informacji.

W systemie eCall przewidziano funkcjonowanie prywatnych operatorów, którzy poza wykonywaniem podstawowej usługi będą mogli świadczyć również dodatkowe, na przykład niezbędne w zarządzaniu flotą pojazdów.

Koncepcja wdrożenia systemu eCall w Polsce jest podobna do tych, jakie przyjęto w innych państwach Unii Europejskiej. Jednak dotąd nie ma formalnego, określonego dyrektywą, obowiązku wprowadzenia sytemu. Prace na tą regulacją trwają.

W systemie eCall będzie funkcjonował jednolity numer alarmowy 112. W Polsce „Koncepcja systemu 112” została jako dokument przyjęta przez Radę Ministrów 16 października 2007 r. Koncepcja ta zakłada integrację krajowego „112” z eCall oraz automatyczną reakcję na zgłoszenie zgodną z wcześniej opracowanymi procedurami. Ponadto dokument zakłada stworzenie sieci szesnastu CPR, w tym sześciu o rozszerzonej funkcjonalności informatycznej. CPR o rozszerzonej funkcjonalności informatycznej ma tę samą właściwość funkcjonalną jak standardowy CPR, jednak wyposażony będzie w kompletny zestaw serwerów, baz danych i innych urządzeń technicznych pozwalający obsługiwać większą liczbę stanowisk operatorów 112. Dzięki takiemu rozwiązaniu liczbę urządzeń technicznych w całym systemie 112 będzie można zminimalizować zachowując odpowiedni stan niezawodności systemu112. Również liczebność niezbędnego personelu technicznego będzie w ten sposób ograniczona.

Krajowy system powiadamiania ratunkowego będzie korzystał z systemu E112, czyli z platformy lokalizacyjnej zarządzanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Będzie on wykonywał bezpłatne połączenia ratunkowe, przekazywał informacje lokalizacyjne oraz odpowiednio przekierowywał połączenia. W naszym systemie przewidziano także powołanie Centrum Nadzoru i Monitoringu Technicznego (CNiMT) oraz Centrum Szkoleniowego (CSz).

Odbiór wezwań alarmowych w CPR będzie spełniał co najmniej następujące funkcje:

  • równomierne przydzielanie wezwań operatorom 112,
  • wizualizacja i nadzór nad długością kolejki zgłoszeń,
  • szybkie automatyczne „odpytanie” Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej (E112) o dane identyfikujące abonenta i dane lokalizacyjne,
  • zapisywanie historii zgłoszeń fałszywych lub złośliwych,
  • prezentacja historii zgłoszeń z danego numeru,
  • wskazanie za pomocą ogólnie rozpoznawanych znaków lub symboli kraju, w którym zarejestrowany jest abonent.

Polski system 112 będzie zawierał aktualny przegląd o zalogowanych w systemie operatorach i ich znajomości języków obcych. Operator będzie mógł podjąć decyzję o:

  • przekierowaniu rozmowy w ramach jednego CPR innemu operatorowi 112, który biegle włada językiem dzwoniącego obcokrajowca,
  • utworzeniu „rozmowy konferencyjnej” z operatorem 112 innego CPR,
  • utworzeniu „rozmowy konferencyjnej” z tłumaczem spoza CPR.

System 112 umożliwi w razie potrzeby, przekserowanie rozmowy lub utworzenie rozmowy konferencyjnej między CPR lub dyspozytorami. System 112 będzie oparty na standardowych technologiach informatycznych. Umożliwi też komunikację z innymi systemami zewnętrznymi (wymiana dokumentów w sieci LAN/WAN za pomocą europejskich standardów wymiany danych). Wszystkie rozmowy w ramach systemu 112 będą rejestrowane, z możliwością wyszukiwania i odtwarzania zarejestrowanych rozmów.

Oprac. AS

Materiał na podstawie wystąpienia Tomasza Kamińskiego z Instytutu Transportu Samochodowego podczas IV Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych, który obradował w Warszawie w dniach 25-26 maja 2011 r. Instytut Transportu Samochodowego, jako lider w konsorcjum z Instytutem Łączności i Automex, prowadzi projekt badawczy pt. „Opracowanie metodyki badawczej systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych eCall”.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.