strefa 304 firmy złożyły oferty na zadanie pod nazwą „Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Okrzei – Budzysza Wosia – Przybyszewskiego – Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego – Reymonta - Grzegorza z Sanoka w Szczecinie. Etap III – Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu". Trwa analiza dokumentów i weryfikacja możliwości finansowej ZDiTM i ZWiK.

 

Planowane na przyszły rok zadanie łączy zarówno prace drogowe i zmianę organizacji ruchu, ale także kwestie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych.

- Inwestycja zakłada remont ulicy Reymonta, przy zachowaniu przebiegu i szerokości jezdni, z wykorzystaniem istniejących krawężników oraz kostki kamiennej - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. - W ramach prac planowane jest także wykonanie remontu nawierzchni chodników i zjazdów z materiałów nawiązujących kompozycyjnie do obecnego układu, z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. Dodatkowo przeprowadzona będzie budowa skrzyżowań o wyniesionej tarczy oraz uporządkowane zostanie parkowanie. Elementy uspokojenia ruchu, słupki i wygrodzenia mają poprawić bezpieczeństwo w tej okolicy.

Trwa weryfikacja dokumentów i możliwości finansowej jednostki, ponieważ kwoty zaproponowane przez oferentów przewyższają zaplanowane na ten cel koszty.

Źródło: UM Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.