sygnalizator przejscie dla pieszychPrezydent Łodzi Hanna Zdanowska, po przeprowadzeniu cyklu konsultacji społecznych, ogłosiła decyzję w sprawie projektu budowy wiaduktu na skrzyżowaniu marszałków.

- Po analizie konsultacji, sondażu i ankiet podjęłam decyzję, że przebudowa i usprawnienie ważnego skrzyżowania musi poczekać, że jeszcze nie teraz i nie w takiej formie, ale dopiero po sprawdzeniu organizacji ruchu na trasie W-Z, obwodnicach i węzłach autostradowych - powiedziała  prezydent Hanna Zdanowska.

W sondażu telefonicznym przeprowadzonym przez profesjonalną firmę na próbie 1000 mieszkańców Łodzi - 58 proc. było za budową wiaduktu, a 42 proc. przeciw i niezdecydowanych. Spośród ponad tysiąca ankiet zebranych od łodzian na „nie" było 651 osób, a 559 popierało ewentualną inwestycję. Przeciwni w zdecydowanej większości byli eksperci.

konsultacjeNiezależnie od tej decyzji problem usprawnienia ruchu w Łodzi będzie nadal monitorowany w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. Priorytetem jest rozwój komunikacji miejskiej, głównie tramwajowej, uruchomienie węzłów przesiadkowych oraz zakup nowego taboru dla MPK.

Źródło: UM Łódź

Komentarze  
Zdzisław
0 #1 Zdzisław 2015-05-12 19:37
Konsultacje rzecz ważna. Czy jednak przeciwnicy wiaduktu maja racje?. Przez skrzyżowania w ciągu godziny przejeżdża ponad 6000 pojazdów (dane z roku 2010). W chwili obecnej jest ono ok. 10% większe. Przed rozpoczęciem modernizacji łódzkiej trasy W-Z na skrzyżowaniu, które jest przedmiotem dyskusji (Al. Piłsudskiego-Rydza_Smigłego-Kopcińs kiego) występowały znaczące spiętrzenia ruchu i to nie tylko w godzinach szczytowego natężenia ruchu ale praktycznie w godzinach 7-20. Należy nadmienić,że przez skrzyżowanie przebiega fragment drogi krajowej nr 14 (a więc TIR-y w ogromnej ilości-brak obwodnicy Łodzi a więc trasy alternatywnej). Zanieczyszczenie tego rejonu spalinami nie mówiąc o hałasie jest jednym z największych w Łodzi(występuje na skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna o długich cyklach a więc praca silników co prawda na biegu jałowym ale jednak emisja spalin). Do skrzyżowania przylega szpital dziecięcy.Czy ktoś to brał pod uwagę. A przecież wystarczyło spojrzeć na mapę akustyczną i mapę zanieczyszczeń. Takie mapy sporządzone dla naszego miasta są dostępne nawet w internecie. Wiadukt lub tunel to konieczność. Gęganie, że niedługo otrzymamy obwodnicę to mydlenie oczu. Należy zdawać sobie sprawę , że całkowicie tego ruchu z opisywanego skrzyżowania nie wyeliminujemy. Może ono przy szczęśliwym zbiegu okoliczności zmniejszyć się o ok. 20-30% i to dopiero po roku 2016.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.