Spis treści

Zbiorowy transport publiczny w zintegrowanym systemie brd – cz. IIWpływ rozwiązań infrastrukturalnych na bezpieczeństwo pasażerów transportu publicznego, związanych z przemieszczaniem pieszych, wymianą pasażerów oraz przebywaniem w pojeździe, powinien podlegać szerszym analizom, jednak posiadając obecną wiedzę można zdefiniować pewne wnioski.

Działania infrastrukturalne

Infrastruktura istotna dla transportu publicznego to przede wszystkim elementy punktowe: przystanki, skrzyżowania i dworce. Największy problem występuje w obrębie przystanków tramwajowych, zwłaszcza gdy torowisko jest prowadzone w środku przekroju ulicznego. W celu zmniejszenia liczby konfliktów i zdarzeń drogowych należy stosować następujące rozwiązania:

 • wprowadzać sygnalizację świetlną przed przystankiem,
 • podnosić poziom jezdni na długości przystanku na pasie samochodowym (w celu zmniejszenia prędkości nadjeżdżających pojazdów – fot. 2),
 • przybliżać perony przystankowe do torowiska,
 • dostosowywać wysokości peronu do poziomu wejścia do pojazdu (fot. 3).
Fot. 2. Podniesienie poziomu jezdni na długości przystanku Fot. 3. Dostosowanie wysokości peronu do poziomu wejścia do pojazdu; równoczesne wyróżnienie krawędzi przystanku innym kolorem

W dobie wzrastającej roli podróży intermodalnych istotne staje się kształtowanie węzłów przesiadkowych wewnątrz gałęzi transportu drogowego (autobus-tramwaj, transport miejski-transport zamiejski, Park and Ride, Bike and Ride, Kiss and Ride) oraz pomiędzy różnymi gałęziami transportu – zwłaszcza autobus/tramwaj-kolej. W wielu z nich pasażer jest zmuszony do przechodzenia przez jezdnie, co znacznie zwiększa stopień jego zagrożenia.

Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo komunikacyjne i osobiste, należy dążyć do zmniejszania czasu przebywania na węźle i skracania dróg przejścia pomiędzy przystankami/peronami (fot. 4). Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na węzłach można osiągnąć poprzez:

 • wprowadzenie rozwiązań wielopoziomowych,
 • zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów i samochodów,
 • zmianę lokalizacji przystanków, grupowanie przystanków,
 • tworzenie przystanków tramwajowo-autobusowych,
 • zwiększenie zwartości linii,
 • wprowadzenie przejść podziemnych lub nadziemnych,
 • odpowiednią szerokość ciągów pieszych i minimalizację dróg dojścia.

Fot. 4. Zintegrowany węzeł przesiadkowy – połączenie systemu szybkiej kolei miejskiej, autobusu i systemu Bike & Ride

Wzrost bezpieczeństwa osobistego następuje przez:

 • stosowanie monitoringu,
 • stosowanie jasnych, dobrze oświetlonych powierzchni,
 • minimalizację liczby reklam,
 • unikanie elementów wystających, kolumn i wnęk, w których można się ukryć,
 • obecność schematów węzła,
 • umieszczenie informacji o trasach i rozkładach jazdy,
 • obecność personelu.

Fot. 5. Nakierowanie pieszego w stronę nadjeżdżającego pojazdu oraz odgrodzenie przystanków od jezdni i torowiska

Istotnym składnikiem podróży transportem publicznym jest dojście piesze i oczekiwanie na przystanku. Bezpieczeństwo pieszego to jedno z głównych zagadnień brd, prawie nigdy nie jest utożsamiane z podróżą transportem publicznym, a przecież na tych etapach występuje największy poziom zagrożenia dla podróżnego. Istnieje szeroki wachlarz takich rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszego [3], ale należy wymienić dwa ściśle związane z infrastrukturą dla transportu publicznego. Pierwsze z nich polega na wyróżnieniu krawędzi przystanku kolorem i teksturą – fot. 3 (standard w transporcie kolejowym). Natomiast drugie występuje przy kształtowaniu przejścia dla pieszych przez wydzielone torowisko tramwajowe (fot. 5) – polega na odgięciu przejścia w kierunku nadjeżdżającego pojazdu oraz stosowaniu wygrodzeń (barierki i żywopłoty) ograniczających niedozwolone próby przejścia lub dojścia do przystanku.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.