image009Przywrócenie olsztyńskich tramwajów zostało dostrzeżone w branżowym konkursie "Diamenty Polskiej Infrastruktury".

"Diamenty Polskiej Infrastruktury" to prestiżowy, branżowy konkurs, organizowany przez Executive Club, jako zwieńczenie konferencji "Infrastruktura Polska". Jego celem jest uhonorowanie tych osób i firm z branż infrastruktury i budownictwa, które wyróżniły się osiągnięciami, wyjątkową efektywnością biznesową i innowacyjnością, a tym samym przyczyniły się do rozwoju sektora w Polsce.

- To, że nasza inwestycja została dostrzeżona przez branżę, potwierdza słuszność jej realizacji - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Trzeba przecież pamiętać, że sam tramwaj to tylko część bardzo złożonej inwestycji. Jednocześnie wymieniliśmy kilometry podziemnej infrastruktury, przebudowaliśmy lub wybudowaliśmy od nowa szereg dróg oraz zainicjowaliśmy przyjazne mieszkańcom zmiany w Śródmieściu.

Uznanie wzbudziło to, że linia tramwajowa została wybudowana od podstaw. Tramwaje w Olsztynie zostały przywrócone po pół wieku od likwidacji tego środka transportu. Właśnie trwają konsultacje dotyczące rozbudowy systemu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas konferencji Infrastruktura Polska 2016. Kapituła Konkursowa wyłoniła laureatów w ośmiu kategoriach. Olsztyn rywalizował o tytuł Inwestycja Roku i zdobył wyróżnienie. Zwycięzcą okazało się Metro Warszawskie.

W gronie lautreatów znalazł się też Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie oraz firma Porr Polska Infrastructure za odbudowę mostu Łazienkowskiego po pożarze.

Inwestycja Roku to „nagroda dla wykonawcy i inwestora, którzy dzięki efektywnej współpracy zrealizowali inwestycję o istotnym znaczeniu dla rozwoju polskiej infrastruktury”.

"Diamenty" zostały przyznane jeszcze w kategoriach: Top Executive, Lider Innowacji Roku, Lider Odpowiedzialności Społecznej Roku, Efektywność w zarządzaniu, Podmiot Finansujący Roku, Doradca Roku i Projekt Roku.

Źródło: UM Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.