ścieżki prowadzące15 października obchodzimy święto osób niewidomych i niedowidzących. To Międzynarodowy Dzień Białej Laski. W Warszawie w połowie października będzie szereg wydarzeń związanych nie tylko z tym dniem, ale z szeroko rozumianą dostępnością.

 

- Przez dwanaście lat wiele zmieniło się w Warszawie. Stała się ona bardziej dostępna. Mamy nowoczesny transport, likwidujemy bariery architektoniczne, uruchamiamy miejsca i projekty dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, jak projekt Virtualna Warszawa. Chcemy, aby każdy mieszkaniec, bez względu na wiek i sprawność, czuł się dobrze w Warszawie – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent stolicy.

#ścieżkadostępu - podziel się przestrzenią!
Od poniedziałku, 8 października w komunikacji miejskiej będzie można obejrzeć spoty kampanii #ścieżkadostępu – podziel się przestrzenią”, której celem jest pokazanie, jak ważne dla osób niewidomych są ścieżki prowadzące i jak niebezpieczne jest ich zastawianie, zasłanianie lub zajmowanie przez sprawne osoby.

Bohaterka akcji to listwa prowadząca dla niewidomych, która jest tak naprawdę ścieżką dostępu – kilka prostych linii, lekko wypukłych sygnalizujących możliwość zmiany kierunku wędrówki. Te niepozorne oznaczenia są niezwykle przydatne, zajmują mało przestrzeni i dzięki nim osoby niewidome nie błądzą na ulicach, dworcach lub innych miejscach. Dzięki niej są bezpieczne.

- Nie zajmuj ścieżek prowadzących. Nie stawiaj na nich bagażu. Jeśli stoisz w kolejce po bilet zadbaj o to, aby nie wchodzić na listwę. A jeśli jest to trudne, miej oczy szeroko otwarte i gdy zobaczysz zbliżającą się osobę z białą laską, udostępnij dla niej ścieżkę, pozwól jej przejść. To wiele znaczy – podkreśla Małgorzata Szumowska, inicjatorka kampanii oraz dyrektorka generalna Niewidzialnej wystawy.

Niewidzialna wystawa to unikalny projekt, interaktywna podróż w świat ciemności, podczas której każdy może poczuć praktycznie, co to znaczy nie widzieć. Wyłączenie wzroku, sensoryczne rozwiązania i dynamiczny scenariusz pozwalają na rozbudzenie zmysłów, które zazwyczaj pozostają w uśpieniu – słuchu, węchu, dotyku, a nawet smaku. Niewidomi przewodnicy, w wyciemnionych pomieszczeniach wiernie odwzorowujących scenerie z realnego życia, pokazują inną perspektywę.

***

Warszawa prowadzi szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach. W 2010 roku stołeczni radni przyjęli Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, który wyznacza priorytety i kierunki w zakresie m.in. edukacji, zabezpieczenia społecznego, kultury, sportu, zdrowia, rynku pracy, transportu czy dostępności infrastruktury miasta.

Co roku przeznaczanych jest około dwóch milionów złotych na likwidację małych barier architektonicznych. Z mapy miasta usunięto ponad 800 takich punktów. To przebudowy chodnika przy przejściu dla pieszych, obniżony krawężnik, montaż pasów ostrzegawczych przed krawędzią jezdni i ścieżek prowadzących. Oprócz tego programu, bariery usuwane są na bieżąco w ramach inwestycji, przebudów i remontów dróg. Kompleksowe remonty ulic to równocześnie likwidacja barier. Przykładem mogą być zeszłoroczne prace na ul. Namysłowskiej. Jednym z tegorocznych dużych remontów są roboty na pl. Krasińskich i ul. Miodowej, gdzie nowe chodniki, przystanki, przejścia dla pieszych ułatwią poruszania się. Budowa dróg rowerowych zazwyczaj wiąże się z przebudową chodników i przejść dla pieszych – wtedy także drogowcy wykonują je w innym standardzie. Na przystankach autobusowych sukcesywnie montowane są specjalne krawężniki peronowe ułatwiające podjazd autobusu do krawędzi oraz pole oczekiwania wyznaczające orientacyjne drzwi pojazdu. W ciągu ostatnich dwunastu lat na ulice wyjechało 281 niskopodłogowych tramwajów, 1167 niskopodłogowych autobusów, 35 pociągów metra Inspiro i 28 nowoczesnych pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. Wszystkie linie autobusowe są obsługiwane przez pojazdy niskopodłogowe.

Warszawa ma standardy dostępności Standardy prac wyznaczają miejskie dokumenty. „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” są przełomowych dokumentem nie tylko w skali miasta, ale również w skali Polski. Takie kompleksowe opracowanie ma niewiele samorządów. To zbiór wymagań i wytycznych opisujących, jak projektować i realizować inwestycje, aby każdy mógł z nich korzystać: senior, małe dziecko, osoby z różnymi niepełnosprawnościami. „Standardy dostępności” wskazują, jak projektować i wykonywać m.in. chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki, miejsca parkingowe, systemy informacji miejskiej – głosowej czy dotykowej. Ale nie tylko – wytyczne dotyczą także parków, placów zabaw, obiektów sportowych, a nawet pomieszczeń z przewijakami dla niemowląt. Te standardy są po to, aby przestrzeń miasta była jak najbardziej dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta uwzględniając różne potrzeby i możliwości wynikające z wieku i sprawności. Standardy dostępności oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego. Teraz trwają prace nad „Wytycznymi ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy”. To pierwszy tego typu dokument w Polsce, porządkujący informacje z zakresu dostępności wydarzeń publicznych. Wytyczne mają za zadanie wskazać sposoby organizacji wydarzeń, realizowanych ze środków m.st. Warszawy tak, by zapewnić osobom z ograniczeniami mobilności i percepcji (osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom i seniorom) możliwość udziału w nich na równi z innymi osobami.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.