edroga362Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm tzw. ustawa antysmogowa zawiera również przepisy dotyczące zabezpieczenia przed hałasem. Ochronie mają podlegać tylko faktycznie użytkowane tereny, a nie dopiero zaplanowane do zagospodarowania.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, obowiązek ochrony przed hałasem powstanie z chwilą pojawienia się faktycznego zagospodarowania terenu. Ma to zapobiec budowie ekranów akustycznych wzdłuż dróg przebiegających przez tereny niezamieszkałe, ale przeznaczone pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana ustawy ma też zapewnić właściwy standard akustyczny w mieszkaniach, szpitalach, domach opieki społecznej lub w budynkach związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży (czyli w obiektach, które z mocy art. 113 ust. 2 tej ustawy wymagają ochrony przed hałasem, ale zostały zlokalizowane na terenie służącym do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania).

Kolejnym celem nowelizacji jest zapewnienie bardziej skutecznej ochrony mieszkańców przed hałasem w sytuacjach, gdzie bezpośrednio na granicy pasa drogowego czy kolejowego znajdują się np. budynki mieszkalne lub szpitale. W takich przypadkach, gdy brakuje miejsca na ochronę przed hałasem w postaci ekranów akustycznych, będzie ona mogła być zapewniona w inny sposób, np. poprzez wymianę stolarki okiennej w budynkach.

Źródło: MOŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.