Konferencja Eco miasto 1Jury ogólnopolskiego plebiscytu nagrodziło najbardziej zaangażowane środowiskowo miasta. Stolica została doceniona za systemowe podejście do kwestii zużycia energii oraz za dbanie o ochronę dzikiej przyrody.

 

Warszawa została wyróżniona w kategorii efektywność energetyczna budynków – za konsekwentną realizację działań, w tym za planowane stosowanie instrumentów pozyskiwania białych certyfikatów jako stymulatora wzrostu efektywności energetycznej. Ponadto jury wyróżniło stolicę za docenianie znaczenia obszarów w znacznym stopniu naturalnych i zamieszkujących je cennych gatunków w systemie przyrodniczym miasta, ich ochronę, a także umiejętne rozwijanie funkcji edukacyjnej związanej z tymi terenami.

– Sprawne zarządzanie obszarami zurbanizowanymi wymaga kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Skupiamy się na wyzwaniach, takich jak efektywne wykorzystanie zasobów i energii, niskoemisyjny transport czy rozwijanie obszarów zielonej i błękitnej infrastruktury. Przede wszystkim jednak włączamy warszawiaków w proces planowania i zarządzania, co przynosi pozytywne efekty – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. stolicy

Eco-miasto to odbywający się już po raz szósty ogólnopolski projekt, którego celem jest promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju miast i nagradzanie ośrodków miejskich najlepiej realizujących tę ideę. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 46 miast. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków, gospodarka wodna, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz zieleń miejska a jakość powietrza. Jury przyznało 10 tytułów laureata oraz 13 wyróżnień. W każdej z pięciu kategorii nagrodzono dwa miasta – jedno o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., drugie poniżej tej liczby.

O zrównoważonym rozwoju miast
W dniach 27-28 września Warszawa gościła uczestników konferencji „Innowacyjne Eco-miasto 2018”. Międzynarodowi eksperci i samorządowcy rozmawiali o tym w jaki sposób tworzyć bardziej zielone, innowacyjne i przyjazne mieszkańcom miasta. Uczestnicy dyskutowali o inwestycjach w infrastrukturę, włączaniu mieszkańców w rozwój miasta czy wykorzystaniu dostępnych modeli finansowania.
Konferencja jest okazją do wymiany dobrych praktyk. W stolicy spotkali się eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawiciele organów administracji centralnej oraz międzynarodowych instytucji, reprezentanci miast z Polski i zagranicy, delegaci biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.