edroga500W wielu miejscach Gdańska kierowcy wciąż zamieniają trawniki w parking – zwłaszcza jesienią i zimą, gdy roślinność jest mniej widoczna, a na trawnikach leży śnieg. Miasto chce ponownie zwrócić uwagę na ten problem poprzez wznowienie akcji, której celem jest uwrażliwienie mieszkańców na miejską zieleń.

 

Zniszczone trawniki, koleiny, błoto i kałuże jesienią czy wczesną wiosną, a latem klepisko – tak wygląda część miejskiej zieleni. Samochody rozjeżdżają nie tylko trawniki. Często zdarza się kierowcom zaparkować auto np. pod koronami przydrożnych drzew, na korzeniach. Tymczasem zagęszczenie gleby spowodowane przez notoryczne parkowanie samochodów ogranicza dostęp wody do korzeni, co w konsekwencji ma negatywny wpływ na ich zdrowie.

- Kampania ma charakter edukacyjny i jednym z jej elementów jest uświadomienie mieszkańcom, że parkowanie na trawnikach to nie tylko problem natury estetycznej czy komfortu życia, ale także łamanie przepisów. W ubiegłym roku Straż Miejska uczestniczyła w 1400 interwencjach dotyczących parkowania na terenach zielonych, tą kampanią chcemy zminimalizować ilość interwencji i mandatów, licząc na to, że mieszkańcy będą przestrzegali przepisów – mówi Piotr Borawski zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Nieprawidłowo zaparkowane auta w znaczący sposób utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych roślinności, czy wykonania nowych nasadzeń w miejscu tej już zniszczonej.

- Bardzo często małe zmiany nie są dostrzegalne gołym okiem, ale mówią o wizerunku miasta. Zieleńce w mieście mają ważne funkcje, nie tylko estetyczne, ale też retencyjne czy wpływające na bioróżnorodność - mówił zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak.

Ideą projektu "Nie parkuję na zielonym" jest zaproszenie do wspólnego działania mieszkańców i rady dzielnic. W ramach kampanii przygotowane zostało 5 tysięcy ulotek, które wydrukowane są na folii elektrostatycznej. Dzięki temu z powodzeniem przyczepiają się do szyb samochodowych, nie powodując ich zabrudzenia. Można więc taką ulotkę przykleić na szybę auta zaparkowanego na trawniku, aby zwrócić w ten sposób kierowcy uwagę, że właśnie zniszczył zieleniec. Taka forma daje możliwość kulturalnego zwrócenia uwagi np. naszym sąsiadom, współpracownikom, którzy rozjeżdżają teren zielony w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy. Można też taką ulotkę przykleić na szybie własnego auta, żeby wesprzeć tę akcję oraz wyraźnie zaprotestować takim praktykom.

Program "Nie parkuję na zielonym" nie ogranicza się wyłącznie do informowania i edukowania kierowców, ale również do zapobiegania. Projekt został zainaugurowany w 2016 roku we Wrzeszczu na ul. Lelewela. Gdzie przez lata na wysokości publicznej biblioteki między chodnikiem a jezdnią znajdowało się rozjeżdżone klepisko. Trawnik w tym miejscu został odnowiony i pojawiły się na nim tabliczki z hasłem kampanii. Teren dodatkowo zabezpieczono drewnianymi palikami, które niestety często wymagały uzupełnienia, gdyż wyrywane były przez kierowców uparcie próbujących parkować auta w pasie przeznaczonym pod zieleń.

W kolejnych latach GZDiZ kontynuował działania w miejscach szczególnie narażonych na dewastację. Na zniszczonych terenach odtwarzane były trawniki i umieszczane tabliczki z hasłem „Renowację trawnika prowadzimy dla Was”. Sposób ten okazał się jednak mało skuteczny, bo odświeżone zieleńce nadal były rozjeżdżane przez kierowców. Dlatego z czasem wprowadzono nasadzenia niskich krzewów, bylin i drzew. Stanowią one naturalną barierę, która powstrzymuje kierowców od ewentualnego wjazdu na tereny zielone. Dodatkowo oprócz względów estetycznych wpływa na zwiększenie bioróżnorodności biologicznej, która jak wiemy w dobie zmian klimatu jest bardzo potrzebna.

Drzewa w mieście pełnią szereg ważnych funkcji:
- 1 dorosłe drzewo absorbuje około 2900 litrów wody deszczowej,
- wpływa znacząco na mikroklimat miasta, obniżając temperaturę powietrza (działa niczym klimatyzator),
- produkuje niezbędny do życia tlen,
- filtruje substancje zanieczyszczające powietrze.

Przykłady terenów objętych w 2018/2019 roku całkowitą renowacją zieleni:
Teren przy ul. Bogusławskiego vis a vis Teatru Szekspirowskiego przeszedł całkowitą metamorfozę. Powstał ogród kieszonkowy z ławkami, nawierzchnią oraz nasadzeniami roślin ozdobnych, a także łąka kwietna.

Na terenie zielonym przy ul. Św. Ducha została przeprowadzona renowacja polegająca na montażu zielonych ogrodzeń uniemożliwiających parkowanie oraz zasłonięciu miejsc gromadzenia odpadów.

Na terenie przy ul. Toruńskiej zostały wykonane nasadzenia krzewów i bylin wraz z zabezpieczeniem odtworzonego zieleńca za pomocą słupków drewnianych.

Na ul. Lektykarskiej oraz Targu Rybnym odtworzone zostały trawniki metodą pełnego darniowania (trawnik z rolki). Miejsce zabezpieczono przed parkowaniem pojazdów za pomocą drewnianych palików.

Zbieg ulic Szpitalna i Targ Rybny, w miejscach, gdzie ze względu na utwardzone podłoże nie ma możliwości nasadzenia krzewów stosowane są inne rozwiązania, powstrzymujące kierowców przed parkowaniem samochodów. Jednym z nich jest montaż betonowych donic, które ustawiono m.in. na ulicach: Węglarskiej, Ogarnej, Św. Ducha, Doki i Stągiewnej.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.