MG 5798W dniach 28-29 października na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się "IV Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej". Hasłem tegorocznej edycji były "Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko".

W ramach IV Forum odbyły się sesje naukowe i posterowe, a także blok warsztatów komputerowych pn. „Potencjał Lotniczego Skaningu Laserowego (ALS) i zobrazowań hiperspektralnych w pozyskiwaniu informacji dla OOS”, które prowadzili eksperciz firm mggp aero i Esri Polska.

Podczas IV Forum poruszono zagadnienia dotyczące:
- stanu prawnego w zakresie pozyskiwania i użycia danych przestrzennych w OOS, prawny zakres składowych raportów OOS;
- stanu aktualnego w zakresie wykorzystania (lub braku) danych przestrzennych i analiz GIS w opracowywaniu strategicznych OOS;
- stanu aktualnego w zakresie wykorzystania (lub braku) danych przestrzennych i analiz GIS w opracowywaniu OOS dla inwestycji liniowych i powierzchniowych (OZE, komunikacja, przemysł, rolnictwo, leśnictwo, inwestycje wodne);
- ustawy krajobrazowej i OOS oraz zakresu i standardu danych przestrzennych w identyfikacji i waloryzacji krajobrazów;
- źródeł i metod pozyskiwania danych na potrzeby OOS;
- narzędzi GIS w analizach przestrzennych na potrzeby OOS (m. in. waloryzacja przyrodnicza, ocena stopnia kolizji, kompensacja przyrodnicza);
- prób standaryzacji danych dla OOS.

IMG 5657IMG 5865IMG 5907IMG 5914
IMG 5924IMG 5931IMG 5932IMG 5943
 DSC0786 DSC0809 DSC0812 MG 5702
 MG 5706 MG 5707 MG 5729 MG 5737
Organizatorami konferencji byli: Wydział Biologii UAM, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Esri Polska i MGGP Aero (partner technologiczny).

Patronem medialnym wydarzenia był m.in. portal edroga.pl.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.