file 43W jaki sposób pozyskiwać i korzystać z danych o środowisku oraz jakie technologie mogą nam w tym pomóc? To tylko niektóre zagadnienia IV edycji konferencji Środowisko Informacji organizowanej przez MŚ i GDOŚ, a finansowanej ze środków NFOŚiGW, która rozpoczęła się 22 listopada w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.

 

Bierze w niej udział ponad 400 uczestników, reprezentujących administrację centralną i samorządową, naukę oraz biznes. Uczestnicy poznają wyniki projektów, które prezentowane są w ramach siedmiu sesji tematycznych: Administracja, Krajobraz, Innowacje, Lasy, Miasta, Teledetekcja oraz Zagrożenia.

Konferencja "Środowisko Informacji" to miejsce, gdzie dyskutuje się nad aktywnym dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie, a także na temat współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie korzystania z danych cyfrowych. Konferencja jest największym w Polsce wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem cyfrowych danych i informacji o środowisku i jego ochronie. To miejsce, gdzie rozmawia się także na temat współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie korzystania z danych cyfrowych przy zastosowaniu zaawansowanych technologii informacyjnych.

file 44file 45file 46file 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sesji poświęconej administracji wystąpił przedstawiciel firmy EKKOM. Maciej Hałucha omówił "Wpływ danych wejściowych na wyniki obliczeń hałasu drogowego w opracowaniach środowiskowych". Prelegent, na przykładzie wybranego odcinka drogi zaprezentuje, w jaki sposób niepewność lub błędy związane z danymi wejściowymi mogą wpłynąć na wyniki prognoz hałasu drogowego i jakie może mieć to skutki na poprawność formułowanych wniosków.

Źródło: GDOŚ, IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.