edroga808Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie ogłosiła dialog techniczny związany z zabezpieczeniem przezroczystych części ekranów akustycznych zlokalizowanych przy drodze krajowej S7 na odcinku Elbląg - Pasłęk.

Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie materiałów i technologii, które posłużą zabezpieczeniu przezroczystych części ekranów akustycznych zlokalizowanych przy S7, w celu zminimalizowania kolizji ptaków z ekranami.

Zamawiający chce zabezpieczyć ekrany poprzez zastosowanie:
- czarnych (pionowych) pasów z folii samoprzylepnej;
- pasów (pionowych) malowanych farbą tworzącą powłokę, która będzie pod wpływem doświetlenia lampą odbijała promienie UV widoczne dla ludzkiego oka;
- folii z już nadrukowanymi czarnymi pionowymi pasami;
- folii z już nadrukowanymi pionowymi pasami (powłokami) UV, które będą pod wpływem doświetlenia lampą odbijały promienie UV widoczne dla ludzkiego oka.

GDDKiA zainteresowana jest pozyskaniem informacji, jakie parametry powinny spełniać możliwe do zastosowania materiały oraz z jakich dokumentów (np. aprobat technicznych, kart produktów) będzie wynikało spełnianie tych parametrów, aby były widoczne dla ptaków. Dodatkowo oczekuje uzyskania niezbędnych danych do oszacowania wartości zamówienia.

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.