Katowice UM Katowice 58Katowice ponownie zwyciężyły w rankingu Forbes na najbardziej ekologiczne miasto w Polsce. - Katowice drugi raz z rzędu wygrywają prestiżowy ranking Forbes na najbardziej ekologiczne miasto w Polsce. Autorzy opracowania napisali, że "pierwsze w rankingu Katowice wyznaczają trendy zarówno pod względem skali działań, jak i zainwestowanych środków" - to potwierdza, że musimy dalej realizować naszą strategię w walce o czyste powietrze, która jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Katowic i całej metropolii. Największy nacisk postawiliśmy na wymianę starych kotłów węglowych, które są głównym źródłem smogu. Wiem, że przed nami wciąż dużo pracy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

 

W ostatnich latach Katowice zainwestowały ogromne środki w podnoszenie jakości życia w mieście. Powstała za ponad miliard złotych Strefa Kultury. Katowice otrzymały prestiżowy tytuł "Miasta Kreatywnego Muzyki UNESCO" jako jedyne miasto w tej części Europy. Postawienie na kulturę przyniosło owoce i pozwala zmieniać wizerunek.

Jednocześnie Katowice mają ogromne wyzwanie, jakim są trendy demograficzne, które dotyczą całego kraju, z drugiej walka o czyste powietrze. - Wiemy, że jakość życia wpływa dziś na decyzję o wyborze miejsca do studiowania, pracy i zamieszkania. Mamy się czym chwalić – prawie połowa Katowic to tereny zielone – lasy i parki, mamy trzeci najniższy w Polsce wskaźnik bezrobocia, zdecydowanie tańsze mieszkania niż w innych dużych miastach Polski, zapewniamy opiekę w żłobku i przedszkolu. Cały czas dostrzegamy jednak konieczność intensyfkacji proekologicznych działań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic, który podkreśla, że wyniki rankingu mogą być zaskoczeniem dla osób, które stereotypowo, wyłącznie przez pryzmat węgla i górnictwa postrzegają miasto.

Warto podkreślić, że ranking koncentrował się na tym, co miasta rzeczywiście robią, by zasłużyć na miano „eko”. Większość kryteriów dotyczyła podejmowanych działań na rzecz walki o czyste powietrze.

Autorzy raportu o Katowicach piszą: „Wsparcie dla mieszkańców, którzy chcą wymienić „kopciuchy”, jest jednym z najwyższych w kraju. Z tego tytułu w 2018 r. dofnansowano mieszkańców kwotą 9 mln złotych. A w tym roku ma być jeszcze o 5 mln za więcej. Katowice wspierają również inwestycje mieszkańców w odnawialne źródła energii. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce wsparło osoby gorzej sytuowane w opłacaniu kosztów ogrzewania. Stolica Śląska ma zaawansowany system monitoringu jakości powietrza. To efekt udziału w międzynarodowym programie AWAIR. 127 czujników mierzy (a 154 ekranów pokazuje) stężenia pyłów PM10 i PM2,5, a także dane dotyczące wilgotności, temperatury i ciśnienia. Miasto realizuje też wiele projektów termomodernizacji. Doceniliśmy Katowice za pionierski projekt Miejskiego Centrum Energii. To punkt edukacyjno-informacyjny, gdzie można dowiedzieć się wszystkiego o oszczędzaniu energii, wymianie systemów ogrzewania i związanych z tym programach wsparcia. Katowice wyróżniły się również w kryterium ścieżek rowerowych. W relacji ich długości do liczby ludności i powierzchni lepsze okazały się jedynie Warszawa i Wrocław.”

Dziesięć najbardziej ekologicznych miast w Polsce (wg Forbes, czerwiec 2019)
1. Katowice
2. Kraków
3. Wrocław
4. Warszawa i Gdynia
5. Gdańsk
6. Szczecin
7. Lublin
8. Poznań
9. Łódź
10. Białystok

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.