153Do końca lutego powstanie projekt uchwały, która wprowadzi w Krakowie tzw. przepisy przejściowe, zakazujące stosowania niskiej jakości paliw stałych do momentu wejścia w życie całkowitego zakazu palenia węglem (do 1 września 2019 roku). O takie czasowe rozwiązanie w liście do marszałka województwa wystąpił prezydent Krakowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe przepisy zaczną obowiązywać w Krakowie jak w całym województwie - już od 1 lipca 2017 r.  

- Podzielamy obawy prezydenta Krakowa, że projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych nie daje gwarancji znaczącej poprawy jakości powietrza w Krakowie. Wiązaliśmy z tym dokumentem duże nadzieje na rozwiązanie problemów Krakowa, ale projekt nadal dopuszcza stosowanie miałów węglowych i niskiej jakości węgla - mówi  marszałek Jacek Krupa.

- Dlatego sami musimy podjąć zdecydowane kroki. Jakość powietrza w Krakowie jeszcze nigdy nie była tak dramatycznie zła - dodaje wicemarszałek Wojciech Kozak.

Jak podkreśla marszałek, zaledwie tydzień temu stężenie szkodliwych pyłów przekroczyło poziom 300 mikrogramów i Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego po raz pierwszy wprowadził III (najwyższy) stopień alarmowy.

Nowa uchwała miałaby wprowadzić na terenie Krakowa zakaz stosowania niskiej jakości paliw – mułów, flotokoncentratów i tzw. ekomiałów od 1 lipca br. Takie rozwiązanie daje nadzieję na znaczną poprawę jakości powietrza w Krakowie już w kolejnym sezonie grzewczym. Całkowity zakaz palenia węglem i drewnem zacznie tu obowiązywać od 1 września 2019 r., choć pierwotny termin zaproponowany przez władze Małopolski był wcześniejszy o rok. W trakcie konsultacji społecznych został on zmieniony na prośbę miasta Krakowa.

Również od 1 lipca br. w całej Małopolsce nie będzie już można używać niskiej jakości paliw stałych - takie regulacje wprowadziła przyjęta 23 stycznia br. uchwała antysmogowa dla całego województwa.

Jak mówi wicemarszałek Wojciech Kozak, prace nad nowymi, przejściowymi przepisami dla Krakowa już się rozpoczęły.

- Projekt uchwały powstanie do końca lutego, a w marcu planujemy ruszyć z konsultacjami społecznymi. Zaprosimy do dyskusji mieszkańców, organizacje pozarządowe, naukowców, lekarzy - wszystkich, którym poprawa jakości powietrza leży na sercu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pod koniec kwietnia uchwałę będzie głosował sejmik - mówi wicemarszałek.

***

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął do tej pory dwie uchwały antysmogowe. Przepisy dla Krakowa zostały uchwalone w styczniu 2016 roku i wprowadzają całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w kotłach, kominkach i piecach od 1 września 2019 roku.

Druga uchwała, dotycząca pozostałego obszaru Małopolski, została uchwalona 23 stycznia br. Wprowadza zakaz stosowania niskiej jakości paliw stałych już od 1 lipca br. oraz zobowiązuje mieszkańców do wymiany kotłów na te spełniające najwyższe unijne normy (tzw. wymagania ekoprojektu). Najgorsze piece (tzw. kopciuchy) mają zniknąć z Małopolski do 2023 r., a właściciele kotłów 3 lub 4 klasy musza je wymienić do 2026 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.