P4080046Kraków znalazł się w gronie 18 europejskich miast, które zakwalifikowały się do konkursu o tytuł „Zielonej stolicy Europy 2022”. Tytuł ten to nie tylko prestiż i wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie oraz odpowiedzialność.

 

Zgodnie z prognozami, w 2030 r. 60 proc. mieszkańców żyjących na Ziemi będzie zamieszkiwać miasta. W związku z tym to oni najmocniej będą odczuwać zmiany klimatu. Rekordowa liczba miast europejskich ubiegających się o tytuł świadczy o tym, że miasta mają coraz większą świadomość tego procesu i to one w szczególności powinny podjąć działania mające na celu jego spowolnienie.

Zakwalifikowanie się do grona kandydatów do tytułu „Zielonej stolicy Europy” to sygnał, że podjęte działania, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wpisują się długofalową strategię, jaką powinny podejmować współczesne miasta.

W kwietniu 2020 r. poznamy grono ścisłych finalistów konkursu, którzy na przełomie maja i czerwca zaprezentują komisji swoje działania. Będzie to moment podjęcia przez jury ostatecznej decyzji. Niezależnie od wyników konkursu, miasta-kandydaci otrzymają rekomendacje dotyczące już podjętych oraz kierunku przyszłych działań.

Wstęp do wniosku aplikacyjnego „Zielona stolica Europy 2022”, złożonego przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego:

(...) „Obecnie Kraków to drugie co do liczby mieszkańców i powierzchni miasto w Polsce, to prężnie rozwijająca się aglomeracja ze stale rosnącą liczbą mieszkańców. (...)

Żyliśmy w mieście, które w 2013 r. Europejska Agencja Środowiska określiła jako trzecie najbardziej zanieczyszczone miasto Europy. Żyjemy w kraju, w którym dominuje produkcja energii z węgla, w którym brak systemowych rozwiązań problemów energetycznych, który znajduje się na końcu listy europejskich krajów dbających o jakość powietrza. Ale czy to oznacza, że nic nie możemy robić? Nie! Miasto Kraków już od ponad dwóch dekad podejmuje wysiłki w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza i chaosu planistycznego oraz budowania nowoczesnego taboru komunikacji miejskiej i wspierania rozwoju terenów zielonych. (...)

To Kraków rozpoczął bezprecedensową w tej części Europy akcję wymiany starych pieców i wprowadził od 1 września 2019 r. zakaz palenia paliwami stałymi. Dzięki temu inne miasta, a wraz z nimi polski rząd, zaczęły zwracać uwagę na konieczność zmian w tym zakresie. Walka o czyste powietrze to znak rozpoznawalny naszego miasta.

Problemy miast to również problemy transportowe. Kraków, jako lider w tej części Europy, pierwszy wprowadził Strefę Czystego Transportu (SCT), a ponad 73% pojazdów komunikacji miejskiej spełnia normy Euro 6 lub jest zeroemisyjne. Ograniczenia dla samochodów osobowych – to temat trudny, ale bardzo ważny, dlatego Kraków jest areną starć dawnego i nowego myślenia o przestrzeni. Każda odzyskana przestrzeń jest oddawana pieszym i rowerzystom. (...)

Aplikacja do miana Zielonej Stolicy Europy jest szansą na wsparcie Krakowa w dążeniu do zmiany nie tylko samego miasta, ale i całej Polski i tej części Europy, która właśnie teraz decyduje, jaką drogą podążać. Kraków kosztem wielu wyrzeczeń wszedł na tę drogę i mimo pokusy pójścia na skróty, wykazuje się uporem w dążeniu do celu. Kraków jest w trakcie przemian. Przemian, które powinny być wzorem dla innych miast, zwłaszcza dla tych o podobnej spuściźnie historyczno-geopolitycznej.”

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.