edroga093Nowe skwery w lubelskich dzielnicach, nasadzenia w Śródmieściu, pielęgnacja drzew w pasach drogowych czy ciekawe koncepcje projektowe na nowe zieleńce. Do realizacji w tegorocznym Zielonym Budżecie trafi 26 projektów oraz 3 projekty rezerwowe, łącznie daje to kwotę ponad 1,7 mln zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na utrzymanie zieleni stworzonej w ramach poprzedniej edycji.

 

Do tegorocznej edycji Zielonego Budżetu 2019 wpłynęły 99 wnioski na łączną kwotę ponad 23 mln zł. Ocenę formalną przeszło 87 wniosków, propozycje dotyczyły zarówno realizacji dużych projektów inwestycyjnych, jak i niewielkich nasadzeń: w pasie drogowym, stworzenia skwerów, łąk kwietnych, ogrodów dla pszczół i dzikich zapylaczy, parkletów, rewitalizacji nieużytków, uporządkowania terenów, ochrony zieleni przed parkującymi samochodami, ochrony drzew, ustawienia mebli miejskich czy działań edukacyjnych dotyczące szeroko pojętej zieleni i jej ochrony.

– Patrząc na projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu co roku podziwiam kreatywność naszych mieszkańców. Dziękuję za zaangażowanie pomysłodawcom, cieszę się, że wszystkim nam zależy na tym, żeby Lublin był zielonym miastem, przyciągał oryginalnością i różnorodną roślinnością. Dzięki wsparciu merytorycznemu jakie zaoferowaliśmy powstały spójne, całościowe projekty, które poprawią estetykę Lublina i będą na co dzień służyć mieszkańcom – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

 

Zróżnicowanie wniosków było bardzo duże, mieszkańcy przedstawiali zarówno gotowe koncepcje, jak i same pomysły. Były też takie, które w małym stopniu dotyczyły zieleni np. wniosek o zwiększenie ekokomunikacji miejskiej w postaci eko-autobusów, autobusów oraz elektrycznych szyno-busów czy promowanie proekologicznego trybu życia poprzez kampanię informacyjną wśród mieszkańców Lublina.

– W tegorocznej edycji Zielonego Budżetu sporo wniosków dotyczyło działań w kierunku poprawy warunków życia drzew w Śródmieściu i na Starym Mieście oraz poprawy estetyki enklaw zieleni, np. rewitalizacja Zaułka Hartwigów czy skweru bł. Zawistowskiego. Zwrócono również uwagę na wąwozy, jako miejsca ważne dla lokalnej społeczności np. wąwóz przy ul. Radzyńskiej czy skrzyżowaniu ul. Zana z ul. Nadbystrzycką. Wybór wniosków nie był więc łatwy – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

Wzorem poprzednich edycji Zielonego Budżetu wybrane projekty wpisano w pięć różnych kategorii: 1. Dokumentacja projektowa 2. Skwery 3. Nasadzenia przyuliczne 4. Ochrona zieleni istniejącej 5. Inne

Podczas sześciu spotkań, na których szczegółowo omawiano zgłoszone propozycje pod względem udziału zieleni, kontekstu otoczenia, innowacyjności oraz funkcjonalności zaproponowanych koncepcji ostatecznie zdecydowano, że zrealizowanych zostanie 26 wniosków. Łączny koszt realizacji wszystkich projektów w ramach III edycji Zielonego Budżetu wyniesie 1,7 mln zł. Pozostała kwota została przeznaczona na pielęgnację realizacji wykonanych w ramach Zielonego Budżetu 2018.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.