edroga106Od października przeprowadzono nasadzenia nowych drzew na terenie Gdańska. W sumie posadzonych zostało 110 drzew w różnych lokalizacjach naszego miasta – głównie we Wrzeszczu i Śródmieściu. Nasadzenia kontynuowane były we współpracy z Radami poszczególnych dzielnic również w listopadzie. Łącznie na ulicach, skwerach i zieleńcach Gdańska pojawiło się 159 nowych drzew w 25 lokalizacjach.

 

Akcję nasadzenia drzew poprzedziło przeprowadzenie przeglądu drzewostanu. W jego wyniku część martwych i zamierających drzew, których stan zagrażał bezpieczeństwu pieszych i kierowców została usunięta. W ich miejsce posadzone zostały nowe, w pełni zdrowe egzemplarze.

W sumie w wybranych lokalizacjach Gdańska posadzonych zostało 110 drzew. Wśród nich najwięcej, bo 25 sztuk, to lipa drobnolistna. Posadzonych zostało również 20 jarzębów szwedzkich, 16 klonów polnych, a także 13 topól (białej oraz osiki) i 11 wiśni (w odmianie ‘Amanogawa’). Oprócz nich na gdańskich skwerach i zieleńcach znalazły się egzemplarze dębu czerwonego oraz wiązy, kasztanowce, miłorzęby japońskie, jesiony wyniosłe, robinia biała oraz buki.

Najwięcej drzew posadzonych zostało we Wrzeszczu. W ośmiu lokalizacjach przy ul. Srebrniki, Szymanowskiego, Batorego, Topolowej, Matki Polki, Czarnieckiego, Aldony i Jaśkowej Dolinie pojawiło się 38 egzemplarzy różnych gatunków. Z kolei w Śródmieściu Gdańska również w ośmiu lokalizacjach (przy ul. Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Heweliusza, Rybaki Górne, Krosna, Korzennej , Stolarskiej i Osiek) posadzono 35 drzew.

Nowe drzewa znalazły się również na Przymorzu na ul. Słupskiej i Piastowskiej. Na tym jednak nie koniec, bowiem dzięki współpracy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z Radami Dzielnic drzewa pojawiły się też we Wrzeszczu przy ul. Czarnieckiego, na Matarni przy ul. Podchorążych, w Brzeźnie na zieleńcu przy ul. PCK, a także na Ujeścisku przy ul. Warszawskiej. Tam posadzone zostały w sumie 24 drzewa. Nowe nasadzenia wykonane zostały także w Parku Diany w Osowej. Park wzbogacił się o 25 sztuk nowych wiśni, klonów, jarzębów i czeremch.

W ramach prac, wyłoniony w przetargu wykonawca, nie tylko dokona nasadzeń drzew we wskazanych lokalizacjach. Oprócz tego drzewa zostaną zastabilizowane za pomocą palików, a tam gdzie jest taka konieczność, czyli przede wszystkim w pasach drogowych, zabezpieczone przed działaniem soli drogowej. Wykonawca będzie również zajmował się bieżącą pielęgnacją drzew oraz ich nawadnianiem za pomocą specjalnych worków do podlewania.

Koszt nasadzeń finansowanych przez GZDiZ to 137 tys. zł. Nasadzenia finansowane przez Rady Dzielnic kosztowały 61 tys. zł.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.