garbageWszystkie jednostki odpowiedzialne za utrzymanie porządku na terenach miejskich rozpoczęły od 1 marca pozimowe sprzątanie miasta. Prace są prowadzone na ulicach, chodnikach, w pasach drogowych, przy przystankach i na terenach zielonych. Akcja potrwa około miesiąca, a łączny koszt to ponad 1,5 miliona złotych.

 

– Co roku w marcu rozpoczynamy porządki po zimie. Potrzeby są duże, dlatego wszystkie służby miejskie są w gotowości, liczymy także na pomoc ze strony mieszkańców. Zakładamy, że cała akcja oczyszczania ulic, chodników i miejsc zielonych zakończy się do 1 kwietnia – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Porządki na ulicach i chodnikach
Zarząd Dróg i Mostów w pierwszej kolejności podejmuje prace porządkowe na ulicach w centrum, kolejno – głównych ciągach komunikacyjnych i na pozostałych ulicach. Podobnie jak w latach ubiegłych, pozimowe porządki polegają na oczyszczaniu nawierzchni jezdni, dróg rowerowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także opasek przykrawężnikowych.

W ramach bieżących napraw nawierzchni usunięte zostały już ubytki o łącznej powierzchni ponad 10 tysięcy m2, koszty tych prac to ponad 500 tys. zł. Zużyto 475 ton materiałów, w tym 205 ton masy na zimno i 175 ton asfaltu lanego.

Zgodnie z zapisami umowy firmy mają obowiązek na bieżąco patrolować ulice i bez wezwania wypełniać ubytki, które stanowią niebezpieczeństwo w ruchu pojazdów oraz pieszych. Po wiosennym przeglądzie ulic, będą realizowane naprawy nawierzchni. W końcowym etapie planowane jest odnowienie oznakowania poziomego.

Na ten rok planowane są remonty dróg:
• ul. Zana
• ul. Herberta
• ul. Dunikowskiego (od ul. Herberta do ul. Mickiewicza)
• ul. Łęczyńska (od ul. Mełgiewskiej do ul. Kresowej)
• ul. Bema
• ul. Dożynkowa (od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Cynamonowej)
• ul. Arnsztajnowej
• ul. Sempołowskiej
• ul. Jana Lisa
• ul. Nadrzeczna
• ul. Słowackiego (od ul. Kraszewskiego do ul. Zemborzyckiej)
• ul. Młodej Polski
• ul. Lipińskiego (od ul. Północnej do posesji nr 7)
• ul. Na Stoku
• ul. Fantastyczna (Budżet Obywatelski)
• ul. Zdrowa (Budżet Obywatelski)
• ul. Jeziorańskiego (Budżet Obywatelski)

Odnowione zostaną także chodniki przy ul. Niepodległości, ul. Ściegiennego oraz ul. Heloizy.

Porządkowanie zieleni
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni od 1 lutego zajmuje się utrzymaniem zieleni w pasach drogowych. W ramach wiosennych prac porządkowych zlecono porządkowanie trawników na ok. 50 ha (przy 40 ulicach).
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni przyjęło ponad 600 interwencji dotyczących przycinki, leczenia i konserwacji drzew. Dokonano wstępnego przeglądu zieleni wysokiej 15 ulic m. in. Glinianej, Nadbystrzyckiej i Pasiecznej. Wytypowano drzewa w złym stanie zdrowotnym, zlecono interwencyjne zdjęcie posuszu i wiszących nadłamanych przez wichury gałęzi. Szczegółowe lustracje z udziałem inspektora nadzoru z branży pielęgnacji drzew zaczną się pod koniec kwietnia, gdy drzewa będą w fazie pełnego ulistnienia.
W trybie interwencyjnym Miejski Architekt Zieleni zlecił leczenie ponad 40 drzew należących do starodrzewu m. in.: graby przy Al. Róż, lipy przy ul. Kunickiego, kasztanowiec przy ul. Obywatelskiej czy lipy przy ul. Świętochowskiego oraz ul. Przybylskiego.
Rozpoczęto procedurę przetargową na nasadzenia roślin sezonowych w donicach, konstrukcjach, donicach wiszących na latarniach oraz skrzynkach. Łącznie na wiosnę pojawi się około 6 500 kwiatów w różnych kompozycjach złożonych z pelargonii, wilców, pacioreczników, rozplenic, plektrantusów.

Oczyszczanie terenów poza pasem drogowym
W stałym utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin znajduje się około 240 ha zieleni. Są to tereny zielone poza pasem drogowym, miejskie parki i skwery. Trwają prace porządkowe polegające na zbieraniu zanieczyszczeń, w tym gabarytowych, gruzu, gałęzi, papierów, szkła i wygrabieniu zanieczyszczeń drobnych np. niedopałków papierosów i kapsli. Na bieżąco następuje usuwanie podrzuconych na tereny miejskie zanieczyszczeń.
Pozimowo oczyszczonych zostało już ponad 60% powierzchni objętych stałym utrzymaniem miejskim. Centrum miasta oraz Stare Miasto zostały oczyszczone w 100%. Trwają prace na ścieżkach rowerowych.
Całkowicie uprzątnięta została już ścieżka wzdłuż Bystrzycy, na odcinku od al. Unii Lubelskiej do ul. Żeglarskiej. W Ogrodzie Saskim na nawierzchniach z kruszyw mineralnych planowane jest, jak co roku na wiosnę, przeprowadzenie tzw. pielęgnacji. Realizacja prac nastąpi w drugiej połowie marca.

Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne obejmuje utrzymaniem 764 przystanków. Każdego dnia zatrudnionych jest przy utrzymaniu czystości przystanków od 10 do 12 pracowników, którzy poruszają się sześcioma pojazdami. Ekipy pracują na 3 zmiany.
Przystanki sprzątane są również w trybie interwencyjnym. W tym celu kilka lat temu MPK Lublin uruchomiło specjalny numer, na który pasażerowie oraz kierowcy autobusów i trolejbusów mogą zgłaszać uwagi odnośnie czystości. Pozimowe sprzątanie przystanków już trwa. W tym roku prace rozpoczęły się jeszcze w lutym. W pierwszej kolejności myte są wiaty w centrum miasta, a następnie te w rejonach peryferyjnych. Do tej pory udało się uprzątnąć (włącznie z umytymi wiatami) 77 przystanków. Prace te będą kontynuowane w zależności od czynników atmosferycznych.
Średnio miesięcznie z przystanków wywożonych jest ponad 180 ton śmieci. Na przystankach znajdują się zwykle śmieci komunalne, ale pojawiają się także odpady wielkogabarytowe, takie jak opony, telewizory, części samochodowe, meble, gruz i odpady remontowe itp. W całym roku 2018 zostało wywiezionych z przystanków komunikacji miejskiej 2 428 ton odpadów.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.