edroga093Poznań po raz pierwszy stara się o tytuł European Green Capital 2022. Jest to już 13 edycja konkursu, w którym mogą startować europejskie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Celem inicjatywy jest wyłonienie miejsc, które z powodzeniem odpowiadają na wyzwania związane ze zmianą klimatu i miejskim środowiskiem.

 

Poznań po raz pierwszy stara się o tytuł European Green Capital 2022
Wraz z Poznaniem o to miano ubiega się 36 miast, głównie z południowej i wschodniej Europy: Belgrad (Serbia), Budapeszt (Węgry), Dijon (Francja), Grenoble (Francja), Lyon (Francja), Maribor (Słowenia), Murcja (Hiszpania), Parma (Włochy), Pécs (Węgry), Perugia (Włochy), Sofia (Bułgaria), Tallinn (Estonia), Turyn (Włochy), Zagrzeb (Chorwacja) oraz trzy inne polskie miasta - Gdańsk, Kraków i Katowice.

Większość z nich, podobnie jak Poznań, uczestniczy w konkursie po raz pierwszy.
Aplikacja Poznania przeszła etap formalny i obecnie jest oceniana przez niezależne jury składające się z 12 ekspertów, które wybierze finalistów konkursu. Jury ocenia aplikacje pod kątem 12 wskaźników: łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonej mobilności miejskiej i użytkowania ziemi, natury i bioróżnorodności, jakości powietrza, hałasu, odpadów, wody, zielonego wzrostu i ekoinnowacji, wykorzystania energii oraz zarządzania.

Ogłoszenie finalistów nastąpi wiosną 2020 r. Miasta, które przejdą do finału będą prezentować jury swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, potencjał do stawania się wzorem do naśladowania oraz strategię komunikacji i angażowania mieszkańców. European Green Capital 2022 poznamy w czerwcu 2020 r. w Lizbonie, która jest Europejską Zieloną Stolicą do 2020 r.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.