edroga480Niższe temperatury i powrót opadów deszczu spowodowały, że w pasach drogowych odrasta trawa i chwasty. W najbliższych dniach w Poznaniu będzie porządkowana zieleń przydrożna.

 

W lipcu br. Zarząd Dróg Miejskich wstrzymał koszenie zieleni w pasach drogowych. Decyzja powodowana była bardzo wysokimi temperaturami i brakiem opadów. Ciepła i bardzo sucha pogoda sprawiała, że przyrost chwastów i trawy był bardzo mały, a po przejechaniu kosiarek w powietrzu unosił się kurz.

Ponieważ pogoda się zmieniła roślinność przy drogach zaczyna odrastać. Część mieszkańców zaczyna zwracać uwagę na zarastające pobocza i tereny, po którym trudno chodzić czy wyprowadzać na spacer psy. ZDM będzie w najbliższych dniach porządkował rozrośniętą zieleń.

- Wyrośnięte trawy oraz chwasty ograniczają widoczność na wyjazdach, łukach, wzdłuż dróg rowerowych i chodników. Taka roślinność przykrywa sąsiadujące nawierzchnie, zawęża trakty piesze, rowerowe i nierzadko zasłania urządzoną zieleń na skwerach. Skoszenie wyrośniętej, wysuszonej roślinności umożliwia również jej powtórne kwitnienie – wyjaśnia Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM ds. przestrzeni publicznej. Jednocześnie dodaje, że społeczne oczekiwania co do kształtowania zieleni się zmieniają, a ZDM wychodząc im naprzeciw wydziela łąki ekologiczne np. przy ul. Dolna Wilda czy ul. Przepadek.

W pierwszej kolejności uporządkowane będą m.in. skarpy przy ul. Hlonda, zieleń przy ul. Słupskiej, ul. Głównej, ul. Ściegiennego, ul. Taczanowskiego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Grobla, ul. Hejmowskiego, ul. Kościuszki, al. Niepodległości, ul. Bystrej, ul. Obodrzyckiej, ul. Franowo, ul. Bielniki, Czeremchowej, ul. Opieńskiego, ul. Stróżyńskiego czy ul. Połabskiej. Kolejne prace planowane są systematycznie we wszystkich częściach miasta.

ZDM ma pod swoją opieką 950 ha niezabrukowanych terenów. Tylko jedna trzecia objęta jest koszeniem. Po analizach kolejne obszary wyłączane są jednak z koszenia. W przyszłym roku planowane jest zwiększenie obszaru tzw. łąk ekologicznych, czyli terenów wyłączonych z koszenia. Łąki takie nie wymagają założenia i kosztownego utrzymywania. Pozwalają na swobodny rozwój roślin, które pierwotnie i spontanicznie zasiedliły dany teren. Trzeba jednak pamiętać, że łąki mogą być zlokalizowana tam, gdzie nie pogarsza to bezpieczeństwa użytkowników dróg, czyli na terenach pozbawionych wjazdów na posesje, skrzyżowań, łuków drogi itd.

Źródło: ZDM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.